Je Vám cokoli nejasného?

Potřebujete některé informace upřesnit? Neváhejte se nás na cokoli zeptat!

Kdo jsou osobní asistenti?

Osobní asistenti jsou lidé, kteří poskytují odbornou pomoc osobám se sníženou soběstačností, jež vyplývá z jejich věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a to tak, aby mohli ve svém domácím prostředí žít co nejdéle. Osobní asistenti pomáhají těmto lidem zajistit jejich životní potřeby a činnosti s tím spojené.

 

Umí Vaši asistenti komunikovat s lidmi s demencí?

Osobní asistenti musí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách splňovat kvalifikační předpoklady, tj. kurzy pracovníka v přímé péči či další příslušné vzdělání. Nadále jsou průběžně vzdělávání a to především v komunikaci s lidmi s demencí. Někteří z našich osobních asistentů dokonce disponují certifikovanými kurzy trénování paměti, které nabízejí.

 

Bude do domácnosti docházet jen jeden osobní asistent?

Aby byla zajištěna kontinuálnost a zastupitelnost osobních asistentů, dochází do jedné domácnosti minimálně dva osobní asistenti. Toto oceníte především v době absence jednoho z pracovníků.

 

S čím může asistent pomoci?

Úkony osobního asistenta udává zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zahrnuje například osobní péči, hygienu, pomoc při oblékání, při jídle a pití, ošetřovatelskou péči, při zajištění chodu domácnosti, nákupy, doprovody, kontakt s dalšími lidmi, pomoc při zájmových aktivitách atp.

 

Nabízíte i doprovody?

Ano, doprovody tvoří součást úkonů poskytovaných osobními asistenty. Zajišťujeme jak doprovody k lékařům, na úřady či jiná jednání, tak i zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím.

 

Za jak dlouho mi službu poskytnete?

Službu se snažíme zavést co nejrychleji k Vaší spokojenosti. Záleží vždy na momentální kapacitě, ale většinou je služba započata do 2 – 5 dnů. Vyžadujete-li rychlejší řešení, jsme schopni osobní asistenci zavést do 24 hodin.

 

Jak je zajištěna bezpečnost uživatelů?

Bezpečnost uživatelů je zabezpečována hned několika způsoby. Osobní asistenti disponují kompetencemi a jsou řádně zaškoleni pro výkon osobní asistence a krizové situace. Zajišťujeme také zastupitelnost asistentů v případě jejich absence. V případě, že přebíráme klíče od domácnosti, řídíme se metodikou, která určuje pravidla s jejich nakládáními.

 

Co musím mít připravené při zahájení služby?

Po sepsání smlouvy je do domácnosti uveden osobní asistent, který je seznámen s plánem péče. V době uvedení osobního asistenta je vhodná přítomnost objednavatele služby z důvodu pocitu bezpečí jedince, kterému je služba určena. Rodina by měla též disponovat kompenzačními pomůcky pro bezpečnost práce osobního asistenta, ale i uživatele služby. Pokud tyto pomůcky nemáte, nebojte se požádat o radu naše pracovníky, které Vám je rádi pomohou zprostředkovat.

 

Musím dodat zdravotní dokumentaci?

Pro výkon osobní asistence není potřeba dokládat zdravotní dokumentaci. Nutné však je uskutečnit sociální šetření v domácnosti nebo ještě v nemocnici či LDN, na základě kterého je poskytována osobní asistence.

 

Mám nárok na finanční podporu od státu na uhrazení poskytované služby?

Ano, pokud jste osoba se sníženou soběstačností, ať už z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu, máte nárok na příspěvek na péči.

"K odpovědi, kterou nelze vyslovit, nelze vyslovit ani otázku. Záhada neexistuje. Lze-li vůbec nějakou otázku položit, pak ji lze také zodpovědět."

Ludwig Wittgenstein