A Doma o.s.
Čtyřlístek služeb pro seniory Naše služby poskytujeme na území Prahy a v blízkém okolí

Metody práce

Uživatel se podílí na plánování služby tak, aby rozsah podpory, případně pomoci, odpovídal jeho potřebám a aby služba naplnila jeho očekávání.

Metody práce s klientem (uživatelem služby) jsou voleny s ohledem:

 • na jeho fyzické a psychické možnosti
 • na způsob jeho dosavadního života

Poskytovatel vytváří spolu s klientem a jeho rodinou osobní plán klienta. Individuální plán je zaměřen na klientovy:

 • potřeby a osobní cíle
 • přednosti, zájmy a talent
 • rozvoj dovedností a s tím spojenou samostatnost a soběstačnost
 • přání a individuální možnosti

Metody práce probíhají individuální formou poskytování péče osobní asistentkou klientovi, v souladu s individuálním plánem.

Pečovatelka provádí s klientem činnosti zaměřené na:

 1. péči o sebe
  • využívat zachovalé schopnosti klientů
 2. umožnění klientům prožívat aktivně své stáří
  • podporovat sociální kontakty
  • podporovat fyzickou aktivitu, psychickou pohodu a soběstačnost klientů
  • podporovat vědomí vlastní hodnoty a užitečnosti
  • provádět aktivity dle zájmu a potřeb klienta (manuální činnosti, paměťové tréninky…)