Dovolte nám pozvat Vás na besedu obyvatelů Prahy 4, která se uskuteční dne 30. října 2017 od 16:00 hodin v komunitním centru organizace A DOMA, Na Strži 40, Praha 4 (budova vedle pošty, u metra Pankrác), 3. patro.

Říjnová beseda se ponese v tématu Život kolem mě. Společně se pobavíme o tom, zda Vám - obyvatelům Prahy 4, chybí něco v okolí Vašeho bydliště; jestli chcete ve Vašem okolí něco změnit; naopak chcete něco pochválit nebo doporučit ostatním a pod.

Přijďte se společně pobavit o tématech, které se Vás dotýkají (problematika sousedství, obchody a služby, volnočasové vyžití, čistota v okolí, bezpečnost, kriminalita, vandalizmus, …).

Účast je zdarma. Součástí bude i malé občerstvení. Kapacita je omezena, nutno se předem přihlásit na uvedených kontaktech.”

 

 

Přednáška o zdravé výživě nejen ve stáří

Dne 25.9. 2017 jsme v našem komunitním centru A Doma uvítali magistru Svěrákovou, která vyučuje nutrici na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole v Nuslích.

Workshop byl zaměřen na zdravé stravování ve vyšším věku a na nutriční výživu člověka během chorob přicházejících ve stáří. Zabývaly jsme se především diabetem II. typu a nezbytným dietním opatření, cévními příhodami či častou nadváhou nebo naopak mírnou podvýživou. Paní magistra především zdůrazňovala důležitost dostatečného příjmu bílkovin pro udržení svaloviny a zeleniny kvůli přísunu vitamínů. Kladla důležitost na vyváženost stravy v rámci poměru příjmu bílkovin, sacharidů a tuků. Na dotazy týkající se „nezdravých potravin“ odpovídala, že pokud si člověk jednou za čas udělá smažená vejce se slaninou, tělo tyto nezdravé kalorie zvládne, ale nesmí to být příliš často, např. častěji než jednou týdně.

Předala účastnicím tabulku s obsahem potravin s nízkou, střední a vysokou hladinou glykemického indexu. Na ukázku pro klientky, které nezvládají sníst tolik jídla, kolik jejich tělo potřebuje, přinesla ukázky proteinové tekuté výživy typu Nutridrink a jiných značek.

Přednášky se zúčastnily samé ženy, na kterých byl od začátku až dokonce vidět jejich zájem o informace z této problematiky. Po obsáhlé prezentaci byl dostatek času na otázky, které účastnice velmi rády využily a paní magistra trpělivě odpovídala na dotazy. A ve večerních hodinách jsme se s přednášející rozloučily a poděkovaly za obohacující odpoledne.

Na úplný závěr večera tým komunitního centra rozdal letáčky s programem na následný měsíc a s radostí jsme mohly konstatovat, že i v pořadí již 3. workshop byl přijat s nadšením z řad klientů komunitního centra.

V projektu Dva životy se uskutečnil 14. 9. 2017 v Kolíně již třetí a předposlední workshop. Pomocnou ruku a velké díky zaslouží Mgr. Petr Mach a jeho odbor sociálních věcí, který pomohl informovat místní obyvatele o workshopu.

Setkáni proběhlo v krásných prostorách místní radnice, kde bylo pro účastníky připraveno pohoštění od místních dodavatelů. Místostarosta PhDr. Růžička věnoval neformálně pečujícím lékovku a otvíráky na láhve pro jejich blízké.

Setkání moderoval Mgr. Pavel Plaček, který představil rodinného průvodce a multidisciplinární tým složený z oborů ošetřovatelství, sociální práce, psychologie a trénování paměti. Po prezentacích jednotlivých odborníků si neformální pečovatelé našli v přestávkách prostor k individuálním konzultacím. Akce proběhla v příjemné atmosféře a neformální pečující byli rádi za získané podněty, které mohou při pečování využít.

 

      

Druhá akce našeho komunitního centra – aktivizační workshop s přednáškou geriatra MUDr. Zdeňka Kalvacha se uskutečnila v pondělí 10. července 2017. Zájem byl větší než kapacita sálu. K seniorům, kteří po úspěchu květnové přednášky přivedli své přátele a známé, přibyli noví zájemci o dění v komunitním centru. Vlastní přednášce předcházela informace ředitelky A Doma z.s., paní Jitky Zachariášové, o poskytovaných službách a aktualitách v projektu Znovu do života spolu. Dorazili hosté - Mgr. Iva Kotvová, zástupkyně starosty MČ Praha 4, JUDr. Michaela Kepková, vedoucí oddělení sociálních dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí a PhDr. Jitka Plíšková, ředitelka Domova pro seniory Pyšely.

 

 

MUDr. Zdeněk Kalvach, uznávaný geriatr a exmístopředseda České geriatrické a gerontologické společnosti velmi srozumitelně ve své přednášce na téma Jak žít déle ve zdraví vysvětloval, co je to geriatrie, a jaký životní styl nám umožní do vysokého věku udržet tělo i duši výkonné a svěží. Zájem o diskusi byl velký, MUDr. Kalvach více než hodinu odpovídal na dotazy – hlavně o tom, jakou péči poskytuje geriatrická medicína a kde by mohli senioři kvalitní geriatrickou péči získat

 

Naše setkání jsme zakončili informací:

- o slevových kuponech od místních obchodníků (rozdány zájemcům)

- o seznamu kontaktů na řemeslníky v Praze 4, kteří souhlasili s poskytnutím svých služeb pro seniory. Šlo o reakci na požadavek seniorů na minulém workshopu, kde si stěžovali na nedostatek kontaktů na řemeslníky. Seznamy byly rozdány zájemcům a průběžně budeme sledovat zpětnou vazbu (reference seniorů na poskytnuté služby)

Příští akce komunitního centra je naplánovaná na září 2017.

Poznejte nové lidi!

Jste senior a máte zájem poznat nové lidi? Trápí Vás samota a rádi byste trávili svůj život aktivněji? Potřebujete nějakou pomoc a nevíte, na koho se obrátit? Tak nám napište, nebo zavolejte.

V rámci nového projektu otevíráme komunitní centrum, které má za cíl propojovat lidi různých generací se seniory. Chceme, aby nové vztahy byly vzájemně prospěšné. Senior může zalít sousedům květiny, když budou na dovolené nebo vyvenčit pejska, soused na oplátku třeba opraví kapající kohoutek či přivrtá poličku. Student donese seniorovi nákup, on mu například půjčí zajímavé knihy. Možností je mnoho.

Tak neváhejte a obraťte se na nás. Rádi se s Vámi setkáme a probereme možnosti pomoci. Projekt je koncipován pro obyvatele Prahy 4.

Kontakty komunitního centra, na které se můžete obracet:

Pavel Hušek 725 070 061,

Marie Víznerová 725 001 061.

Sídlíme v ulici Na Strži 1683/40 na Praze 4.

 

Projekt Znovu do života spolu (CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000139) je spolufinancován prostřednictvím OP PPR z ESF a rozpočtu hl. m. Prahy.

Veletrh sociálních služeb Praha 10

 

Dne 18. 5. 2016 se před NC Eden konal již pátý ročník Veletrhu sociálních a návazných služeb, který pořádal sociální odbor MČ Praha 10. Akce se zúčastnilo 40 poskytovatelů. Nabídku služeb A DOMA z. s představili na veletrhu Milan Zachariáš koordinátor služeb a sociální pracovnice Bc. Michaela Hájková. Jejich stánek se těšil velkému zájmu návštěvníků i díky speciálně vyrobeným kartičkám se symbolem organizace.

Upozornění pro potencionální žadatele o sociální službu osobní asistence

 

21.1.2016 nás upozornil veřejný ochránce práv MČ Praha 14, že jménem A DOMA jedná cizí osoba a uzavírá se zájemci smlouvu o poskytování sociálních služeb. Rádi bychom Vás tímto upozornili, že A DOMA z.s. se nenechává nikým zastupovat. Jedinou a řádnou osobou oprávněnou podepisovat smlouvy je ředitelka A DOMA z.s. Jitka Zachariášová. Pokud jste se setkali s tímto podvodným jednáním, informujte nás prosím na e-mail info@adoma-os.cz či tel. 733 194 952.

V Paláci Charitas se 5. 5. 2016 uskutečnila konference na téma Bariéry rozvoje terénních služeb. Byli zde přítomni zástupci terénních sociálních služeb z celé republiky. Vystoupila zde řada odborníků z řad poskytovatelů, zástupci MPSV (např. Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních věcí) či prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiří Horecký. Pozvána byla ředitelka A DOMA z. s. Jitka Zachariášová. Tématem jejího vystoupení byla Prevence vyhoření v profesním životě u lidí pečujících o blízké s duševním onemocněním.

14.4.2016 se uskutečnilo v sídle A DOMA další setkání rodinných pečujících, jež pečují o své blízké v domácím prostředí. Přivítali jsme pečující, kteří sdílí s naší organizací osobní asistenci pro své blízké, ale i pečující, kteří se s naší službou teprve seznamují. Hostem setkání byla MUDr. Bílková, vedoucí lékařka Mammacentra Zelený pruh. Tématem jejího vystoupení byl "Stres - příčina vážných onemocnění". Tématy, které diskuze otevřela bylo např. přijetí péče rodiči, kteří její potřebnost nevnímají či jak vybrat pobytové zařízení. Rádi bychom všem poděkovali a budeme se těšit na další setkání.

Dne 12.3.2016 se v Kongresovém centru Praha uskutečnila konference INSPO - internet a informační technologie pro osoby se specifickými potřebami. Součástí bylo představení výzkumu a výroby asistivních technologii, tj. pomůcek, které pomáhají zlepšit fyzické nebo duševní funkce osobám, v našem případě především seniorům, kteří mají tyto funkce z různých důvodů sníženy. Získání nových podnětů pro zkvalitnění osobní asistence vedlo k účasti i ředitelku A DOMA Jitku Zachariášovou.

A DOMA v SAMA DOMA. Ve čtvrtek 3.3.2016 byla ředitelka A DOMA Jitka Zachariášová hostem Ester Janečkové v pořadu SAMA DOMA. Unikl-li Vám přímý přenos, podívejte se na záznam dostupný na stránkách České televize (čas: 72:16).

V posledních letech bývá zvykem, že se počet vánočních stromečků šíří rychlostí světla. I my jsme se proto rozhodli, že si jeden takový STROMEČEK SPOLEČNĚ OZDOBÍME. Učinili jsme tak společně s našimi zaměstnanci, stávajícími uživateli a jejich rodinami 7.12.2015 v ulici Za Zelenou Liškou naproti domu 2a. Akce byla zdařilá a i Vám přejeme krásné Vánoce a jen to nejlepší v novém roce.

1.12.2015 pořádalo občanské sdružení A Doma o.s. besedu na téma NEFORMÁLNĚ PEČUJÍCÍ - TREND BUDOUCNOSTI, na kterou přijal pozvání nemalý počet odborníků ze širokého okruhu působnosti. Cílem této besedy bylo nejen poukázat na úspěch realizovaného projektu Nablízku, ale i rozvinout diskuzi, jak těmto rodinným pečujícím, jejichž počet se neustále navyšuje, účinně pomoci, aby se i oni cítili jistí a potřební.

 

Besedy se zúčastnili:

 • Mgr. et. Mgr. Ivan Černovský – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kolín
 • Mgr. Gabriela Dančová – Homecare Medicon
 • Mgr. Magdalena Flaksová – Fokus Praha, vedoucí komunitního týmu Centra Podskalí
 • Mgr. Gabriela Hostomská - vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví Prahy 11
 • PhDr. Blanka Jirkovská – Masarykův ústav vyšších studií
 • Ing. Renata Kainráthová - Viceprezidentka pro terénní služby APSS ČR
 • Mgr. Jan Lorman – ředitel Života 90
 • Bc. Kateřina Nepovímová, DiS. – sociální pracovnice ÚP – Oddělení PnP a dávky OZP
 • Mgr. Tomáš Růžička, MPA - místostarosta města Kolín, odbor sociální politika
 • Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. – ČVUT, rozvoj asistivních technologií
 • Ing. Barbora Tesařová – starostka obce Lety
 • Ing. Zuzana Tornikidis, MBC. – ředitelka Nadace Agrofert
 • Ing. Petr Víšek – sociolog, ředitel Národní centra sociálních studiií
 • Mgr. Petr Wija, Ph.D. – Institut důstojného stárnutí

19. 11. 2015 se zaměstnanci A Doma o.s. účastnili koncertu legendární kapely BLUE EFFECT. A ti, co vydrželi až do konce, se dočkali bouřlivých gipsy rytmů ze strany kapely Romano Zorba. Myslím, že akce byla více než zdařilá, děkujeme.

A Doma, o.s. se zapojilo do internetového projektu GIVT, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. A jak to funguje? Nakupujete-li z internetových obchodů a tento obchod je též účastněn tohoto projektu, stačí si jen nakoupit a určité procento nákupu je obchodním řetězcem posíláno organizaci, kterou si vyberete, na účet jako dar. Nezaplatíte ani korunu navíc a uděláte dobrý skutek.

 

Příklad nákupu: Ředitelka A Doma pravidelně nakupuje své oblíbené kosmetické výrobky na parfums.cz, jež vybrané organizaci dávají dar ve výši 2-3% z nákupu.  A jak postupovala? Na internetových stránkách givt.cz vybrala internetový obchod (1) a organizaci (2), kam chce přispět. Zahájením nákupu (3) byla přesměrována na stránky internetového obchodu, kde nákup dokončila tak, jak je zvyklá.

Na 21.9.2015 připadal světový den Alzheimerovy choroby. K tomuto dni se konalo několik podpůrných akcí. My za A Doma jsme se zúčastnili Pochodu proti Alzheimeru, který se konal tento den v městském parku Stromovka v prostorech nádvoří planetária. A proč pochod? Chůze je totiž účinnou prevencí proti tomuto onemocnění.

17. 8. 2015 se na Praze 8 konala beseda na téma, jak je Česko připravno na narůstající počet osob s různými formami demence, kterých je již nyní jen v České republice 150 tis. a do budoucna se dá očekávat vysoký nárůst. Besedy se aktivně účastnila i ředitelka občanského sdružení A Doma Jitka Zachariášová, která dala Českému rozhlasu Radiožurnál krátký rozhovor. Zvukový sestřih z celé akce si můžete poslechnout na tomto internetovém odkazu od 48:39 minuty.

Dobnet TV nás potěšil svou návštěvou na jednom z workshopů v rámci projektu Nablízku, ze kterého také vypracoval krátké video, které ve stručnosti seznamuje s problematikou a nabídkou služeb v projektu Nablízku. Video je ke shlédnutí na tomto internetovém odkazu.

Paní ředitelka občanského sdružení poskytla rozhovor pro zpravodaj Dobnet. Zajímá-li Vás problematika "Spokojené stáří potřebuje péči", můžete se podívat na tento internetový odkaz, kde článek v celém znění naleznete.

Bude Vás to stát 1 klik navíc a za tento úkon Vám předem děkujeme :)

Jak se dá zlepšovat péče o lidi s demencí v institucích? Co je třeba pro včasnou diagnózu Alzheimerovy choroby? Jak podporovat spolupráci s rodinami? To byla témata, která se probírala 12.-13.10.2015 na Pražských gerontologických dnech - nová inspirace v péči o lidi s demencí. Program byl bohatý a aktivně účastna byla i naše sociální pracovnice Bc. Kateřina Hájková, DiS. s příspěvkem "Příklad dobré praxe. Nablízku - prevence vyhoření v profesním životě u lidí pečujících o osoby s duševním onemocněním."

18.2.2016 se v sídle A DOMA konalo setkání rodinných pečujících, jež pečují o své blízké v domácím prostředí. Měli jsme tu čest oficiálně přivítat pečující z řad našich klientů, ale i pečujících zvenčí. Svou návštěvou nás potěšila i Mgr. Iva Kotvová, zástupkyně starosty Prahy 4. Setkání bylo velmi přínosné. Tématy, ke kterým nás diskuze zavedla, bylo přijetí péče zvenčí, obtíže pečování, management péče či právnických záležitostech týkající se podepisování smluv mezi dveřmi aj. Všem za účast děkujeme a budeme se těšit příště.

„Až štěstí zaklepe na moje dveře, nebudu doma, budu na louce hledat čtyřlístek.“

 

Až štěstí zaklape na Vaše dveře, budete doma s A DOMA a jejími službami čtyřlístku.

 

Čtyřlístek je tradiční rostlinou, která je považována za symbol štěstí. Stejně jako každý list čtyřlístku něco symbolizuje (štěstí, pevné zdraví, příslib bohatství, lásku),tak i naše logo čtyřlístku nabízí v každém listu službu, kterou můžete využít. Nechť přináší štěstí, zdraví, bohatství a lásku i Vám.

Dar od Komerční banky a Komerční pojišťovny

 

Dne 4.8.2016 jsme přivítali zástupce Komerční banky. Člen dozorčí rady Nadace ing. Polívka a zástupce dceřiné společnosti KB Komerční pojišťovna a člen představenstva ing. Zavadil předali ředitelce spolku
pí. Zachariášové dar ve výši 122.560,- Kč. Příspěvek je určen na mzdové náklady pracovníků v přímé péči. Vážíme si podpory, která je oceněním kvalitní služby, kterou zaměstnanci A DOMA poskytují.

Získali jsme grant od Nadačního fondu AVAST

 

Dne 13. 9. 2016 podepsala paní ředitelka Jitka Zachariášová smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku s paní Jarmilou Baudišovou, předsedkyní správní rady Nadačního fondu AVAST, a s paní Libuší Tomolovou, členkou správní rady Nadačního fondu AVAST. Příspěvek ve výši 164 230,- Kč je určen na přípravu a na realizaci dobročinné a obecně prospěšné činnosti spočívající v poskytování registrované sociální služby Osobní asistence. Příspěvek bude čerpán do konce roku 2017. Děkujeme za finanční podporu, partnerství s Nadačním fondem AVAST si velmi vážíme.

Beseda s odborníky

 

Vedení organizace A DOMA z. s. se rozhodlo na základě pozitivních ohlasů udělat z 1. prosince tradiční setkání odborníků. Letos se tedy konal druhý ročník, jehož tématem bylo STOP vyhoření pečujících a Čtyřlístek doporučení, jak předcházet vyčerpání při péči. Pozvání přijala i mladá žena, matka dvou dětí, která v současné době pečuje o svou matku. Její silný osobní příběh byl pro všechny odborníky zrcadlem, jaké překážky musí pečující překonávat a dilema, která řeší.

 

Pozvání přijali:

 • Mgr. Miroslava Brožová, ředitelka Šarlota Resort and Care
 • Bc. MBC Klára Čepelková MBA, rodinný pečující
 • Mgr. Daniela Dančová, vrchní sestra oddělení domácí péče
 • MUDr. Michaela Hořejší, lékařka neurologické kliniky FN Motol
 • Ing. Renáta Kainráthová, viceprezidentka APSS ČR
 • Mgr. Iva Kotvová, místostarostka MČ Prahy 4
 • Mgr. Petr Mach, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Kolín
 • Mgr. Tomáš Růžička, místostarosta MěÚ Kolín
 • Mgr. Hana Tůmová, sociální pracovnice
 • Mgr. Zuzana Uhde, PhD., sociologický ústav AV ČR
 • Ing. Alexandra Vobořilová, vedoucí odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj
 • Mgr. Petr Wija, PhD., ředitel Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE

Besedu moderoval PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.

Zdobení vánočního stromku

 

Již druhým rokem A DOMA z. s. zdobí vánoční stromek s místní komunitou na Praze 4. Dne 13.12.2016 se uskutečnilo předvánoční setkání pro naše malé i velké spoluobčany u vzrostlého stromu před poliklinikou Pacovská. Nejen zaměstnanci organizace a uživatelé služby osobní asistence, ale i procházející spoluobčané se rádi v předvánočním shonu zastavili a pověsili ozdobu na vánoční strom. Milým zpestřením byla účast dětí z místní mateřské školky. Pro všechny zúčastněné bylo připravené malé občerstvení. Všem, kteří přišli, děkujeme a přejeme klidné předvánoční přípravy.

První interaktivní workshop v Pečkách

 

Dne 9. 2. 2017 se v Pečkách konal první interaktivní workshop projektu Dva životy za účasti všech odborných lektorů a rodinného průvodce. Akci podpořil starosta Peček pan Milan Urban. Aktivně se zúčastnila tajemnice obecního úřadu PaedDr. Cecilie Pajkrtová.

Všichni účastníci oceňovali komplexní a smysluplné zaměření pomoci pro pečující osoby. Znovu se potvrdilo, jak je péče o blízké náročnou disciplínou, na kterou nejsme nikdy a nikdo dostatečně připraveni. Celý tým projektu je vždy připraven pečujícím hodit  záchranný kruh v podobě individuální podpory. Věříme, že i aktéři workshopu budou šířit informace, tak aby se dostaly ke všem, kteří denně řeší složité situace při pečování. Rádi bychom touto cestou poděkovali hlavně paní Mgr. Čermákové za její pomoc a podporu.

Dne 24. 4. 2017 se v Letech u Prahy uskutečnil druhý interaktivní workshop s lidmi, kteří pomáhají svým blízkým v domácím prostředí. Péče o rodinné příslušníky je dobře zvládnutelná jen zdánlivě. Je potřeba si uvědomit, že pomoc blízkým nezahrnuje jen péči samotnou, ale také její řízení a plánování, logistiku a velkou časovou a finanční investici. Soubor těchto faktorů z ní činí náročnou disciplínu, která pečujícím osobám přibývá ještě nad rámec všech ostatních pracovních, rodinných i osobních povinností. Občané Let a okolí měli možnost vyslechnout prezentace odborných lektorů v oborech psychologie, ošetřovatelství, trénování paměti a sociální práce. Společně s rodinným průvodcem představili své aktivity v projektu Dva životy. Problematikou neformální péče se dlouhodobě zabývá i místní starostka ing. Tesařová, které děkujeme za aktivní účast.

Dne 20. 5. 2017 se A DOMA z. s. zúčastnilo Veletrhu sociálních služeb pořádaném MČ Praha 10. Účelem akce bylo přiblížit široké veřejnosti služby organizací, které působí v oblasti sociálních služeb.

Občané zde získávali informace o službách přímo od jejich poskytovatelů. Mohli zde také konzultovat svou individuální problematiku s profesionálními pracovníky. Bonusem pro nás poskytovatele služeb bylo také vzájemné informování o novinkách v této oblasti, aby se uživatelům dostalo kvalitního provázání služeb z více oblastí. Veletrh byl zajištěn doprovodným programem, který vytvořil příjemnou atmosféru.

U stánku A Doma se zastavovali lidé různých věkových kategorií. Poptávali služby pro své rodiče, sousedy a někteří senioři také sami pro sebe. Všichni od nás obdrželi zalisované čtyřlístky pro štěstí a informační letáky. Každému, kdo projevil zájem, byly zodpovězeny otázky, které ho tížily.

Dne 22. 5. 2017 organizaci A DOMA z. s. navštívila poslankyně Jana Hnyková. S ředitelkou sdružení hovořili o důležitosti terénních služeb pro seniory a náročnosti přímé práce osobních asistentek. Seznámila se s dobrou praxí A DOMA při poskytování osobní asistence. Paní poslankyně hovořila o své práci v poslanecké sněmovně a svém cíli, zvýšit finanční ohodnocení pracovníkům v sociálních službách.

Návštěva paní poslankyně Adamové

 

Dne 15.6.2016 navštívila naši organizaci poslankyně Poslanecké sněmovny PČR a místopředsedkyně TOP 09 paní Markéta Adamová. Ředitelka sdružení seznámila paní poslankyni s organizací A DOMA, jejím posláním a způsobem poskytování sociální služby. Závěrem ocenila vysokou potřebnost terénních služeb, které organizace A DOMA v rámci osobní asistence poskytuje.

A DOMA z. s. realizuje od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2018 projekt Dva životy CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001027, který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Veškeré aktivity jsou proto pro účastníky zcela zdarma.

 

Projekt je určen všem pečujícím osobám s bydlištěm ve Středočeském kraji. Senior může přebývat i v Praze.

 

Pomoc jsou připraveni poskytnout:

Rodinný průvodce, který bude Vaším rádcem při všech obtížných situacích Psycholog, který Vám poradí, jak se z toho nesesypat

Trenér paměti Vám ukáže, jak zábavnou formou zapojit seniora do procvičování paměti Zdravotní sestra představí, jak efektivně a s co nejmenší námahou pečovat o Vašeho blízkého Sociální pracovnice Vám poradí, jak získat finanční prostředky, kompenzační a inkontinenční pomůcky, a poskytne spoustu dalších užitečných rad S námi bezpečně proplujete rozbouřeným mořem každodenních starostí pečujících. Navštívíme Vás v čase, který Vám bude vyhovovat ve Vašem domácím prostředí. Případné informace získáte na tel. čísle 733 194 952 nebo na emailu info@adoma-os.cz.

30.9.2014 proběhl den otevřených dveří, kde se zúčastnění mohli seznámit s chodem naší organizace, komunikací s lidmi s poruchou paměti či fyzickou aktivizací seniorů. Svou návštěvou nás pohostil i Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA. - prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Všem zúčastněným děkujeme za jejich čas!

Dovolujeme se Vás pozvat na již 3.besedu konající se dne 12.prosince 2017 u nás v Komunitním centru A DOMA od 16 hodin.

Tentokrát se budeme zabývat tématem našeho zdraví a spokojenosti s kvalitou péče o něj ze strany lékařů, které Vy osobně navštěvujete.  Budeme se bavit nejen o profesionalitě lékařů, ale také o jejich ordinačních hodinách, objednávacích lhůtách a celkové kapacitě lékařů a pacientů na jednotlivých zdravotnických zařízeních v Praze 4.

Účast je zdarma. Malé občerstvení bude zajištěno. V případě zájmů se neváhejte přihlásit na telefonním čísle uvedeném na pozvánce.

 

 

 

 

 

 

 

Zveme Vás na přednášku o léčivých účincích konopí. Konat se bude 29.11.v 17 hod u nás v komunitním centru A DOMA ve 3. patře.

Přednášet o prospěšnosti konopí nám bude Michal Pechánek z firmy Delibutus a Jiří Šedý ze Sativa Manufacture. Dozvíte se o možnostech léčby konopím, na co vše jej můžete používat a jak si díky konopí zmírníte projevy některých chorob. Zodpovězeny budou samozřejmě i Vaše dotazy, takže neváhejte přijít!

Účast je zdarma. Občerstvení je zajištěno. V případě zájmu si prosím rezervujte místo.