Domácí péče

Osobní asistenci lze definovat jako komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením nebo seniorům zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by obvykle zvládal sám. Osobní asistence je poskytována bez omezení času, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a v přirozeném prostředí osob (domácnostech) či v místě dle Vašeho určení (domy s pečovatelskou službou, nemocnice, LDN aj.).

Osobní asistence

Vy sami si stanovujete, jakou péči a v jakém rozsahu potřebujete.

 

Kdo je osobní asistent?

Osobní asistenti jsou lidé, kteří poskytují odbornou pomoc osobám se sníženou soběstačností, jež vyplývá z jejich věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a to tak, aby mohli ve svém domácím prostředí žít co nejdéle. Osobní asistenti pomáhají těmto lidem zajistit jejich životní potřeby a činnosti s tím spojené.

 

 

Osobní asistent poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti:

 

A) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

B) pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

C) pomoc při zajištění stravy - pomoc při přípravě jídla a pití

D) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

E) výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

F) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovod do zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

G) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

 

Máte zájem či se jen chcete dozvědět více?

Máte-li zájem či se jen chcete nezávazně informovat, nejjednodušší způsob je zavolat na některé z uvedených telefonních čísel či napsat e-mail. Kontakty jsou samostatnou záložkou.

„Pomozte mi prosím vystoupit nahoru. K tomu, abych sestoupil, už pomoci potřebovat nebudu.“

Thomas More