Projekt Dva životy

Pomáháte svým blízkým splnit jejich přání zůstat po zbytek života v domácím prostředí? Jste na začátku a rozhodujete se, jak pomoc rodičům zajistit? Víte, na jakou finanční podporu máte nárok? Dovedete si představit, co Vás čeká po propuštění rodičů z nemocnice nebo léčebny dlouhodobě nemocných? Zaskočí Vás nepřiměřené reakce rodičů? Zapomínají, kam si dali věci a ukládají je na neobvyklá místa? Ztrácí zájem o své koníčky? Dochází u nich ke změnám nálady a chování, uzavírají se do sebe? Mají problémy s udržováním chodu domácnosti? Vrací se neustále do minulosti? Jestliže jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je právě projekt Dva životy určen Vám.

O projektu:

A DOMA z. s. realizuje od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2018 projekt Dva životy CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001027, který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Veškeré aktivity jsou proto pro účastníky zcela zdarma.

Projekt je určen všem pečujícím osobám s bydlištěm ve Středočeském kraji. Senior může přebývat i v Praze.

Pomoc jsou připraveni poskytnout:

  • Rodinný průvodce, který bude Vaším rádcem při všech obtížných situacích
  • Psycholog, který Vám poradí, jak se z toho nesesypat
  • Trenér paměti Vám ukáže, jak zábavnou formou zapojit seniora do procvičování paměti
  • Zdravotní sestra představí, jak efektivně a s co nejmenší námahou pečovat o Vašeho blízkého
  • Sociální pracovnice Vám poradí, jak získat finanční prostředky, kompenzační a inkontinenční pomůcky, a poskytne spoustu dalších užitečných rad

 

S námi bezpečně proplujete rozbouřeným mořem každodenních starostí pečujících.

 

 

 

kontakty

Rodinný průvodce: Jitka Zachariášová

Mobil: +420 727 823 990

Email: info@adoma-os.cz

 

Navštívíme Vás v čase, který Vám bude vyhovovat ve Vašem domácím prostředí.

aktuality

V projektu Dva životy se uskutečnil 14. 9. 2017 v Kolíně již třetí a předposlední workshop. Pomocnou ruku a velké díky zaslouží Mgr. Petr Mach a jeho odbor sociálních věcí, který pomohl informovat místní obyvatele o workshopu.

Setkáni proběhlo v krásných prostorách místní radnice, kde bylo pro účastníky připraveno pohoštění od místních dodavatelů. Místostarosta PhDr. Růžička věnoval neformálně pečujícím lékovku a otvíráky na láhve pro jejich blízké. Setkání moderoval Mgr. Pavel Plaček, který představil rodinného průvodce a multidisciplinární tým složený z oborů ošetřovatelství, sociální práce, psychologie a trénování paměti. Po prezentacích jednotlivých odborníků si neformální pečovatelé našli v přestávkách prostor k individuálním konzultacím. Akce proběhla v příjemné atmosféře a neformální pečující byli rádi za získané podněty, které mohou při pečování využít.

 

       

Dne 29. 9. 2016 proběhl Den seniorů v Kolíně. Setkání se uskutečnilo v prostorách Kina 99. Na programu bylo nejprve promítání českého snímku Domácí péče s Alenou Mihulovou v hlavní roli, poté vystoupil kolínský místostarosta PhDr. Tomáš Růžička. Po představení projektu Dva životy paní ředitelkou Jitkou Zachariášovou následovala diskuze účastníků akce.

Na téma Neformální pečující, trend budoucnosti se v úterý 13. 9. 2016 uskutečnilo setkání ve Staré Boleslavi. V prostorách Domova s pečovatelskou službou v ulici 17. listopadu se sešli všichni ti, kterých se tato problematika týká a kteří se o ni chtějí dozvědět více. Paní ředitelka Jitka Zachariášová seznámila účastníky s projektem Dva životy, posléze zazněly zkušenosti ze stran rodinných pečujících, následovala diskuze na téma „Co dál?“.