Projekt Dva životy

Pomáháte svým blízkým splnit jejich přání zůstat po zbytek života v domácím prostředí? Jste na začátku a rozhodujete se, jak pomoc rodičům zajistit? Víte, na jakou finanční podporu máte nárok? Dovedete si představit, co Vás čeká po propuštění rodičů z nemocnice nebo léčebny dlouhodobě nemocných? Zaskočí Vás nepřiměřené reakce rodičů? Zapomínají, kam si dali věci a ukládají je na neobvyklá místa? Ztrácí zájem o své koníčky? Dochází u nich ke změnám nálady a chování, uzavírají se do sebe? Mají problémy s udržováním chodu domácnosti? Vrací se neustále do minulosti? Jestliže jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je právě projekt Dva životy určen Vám.

Zadejte prosím heslo:

O heslo můžete požádat na info@adoma-os.cz

 

Tipy a triky při péči o blízkého aneb, jak se z toho nesesypat

Rádi bychom Vás pozvali na poslední workshop v projektu Dva životy.

Beseda se uskuteční 17. 4. 2018 v zasedací místnosti v přízemí radnice města Kolína na adrese Karlovo náměstí 78, Kolín od 15:00 hodin.

Setkání s odborníky, na kterou Vás zveme, Vám umožní na jednom místě a během jednoho odpoledne získat orientaci ve všech výše zmíněných oblastech. Účastníci mohou využít i individuálních konzultací s jednotlivými odborníky.

Veškeré aktivity jsou návštěvníkům nabízeny zcela zdarma a těšíme se na vás s bohatým pohoštěním a drobným praktickým dárkem od města Kolína. Kapacita je omezena, a proto je nutné se přihlásit na telefonním čísle 727 823 990 nebo emailem zachariasova@adoma-os.cz. Informace o projektu naleznete i na www.adoma-os.cz

 

O projektu:

A DOMA z. s. realizuje od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2018 projekt Dva životy CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001027, který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Veškeré aktivity jsou proto pro účastníky zcela zdarma.

Projekt je určen všem pečujícím osobám s bydlištěm ve Středočeském kraji. Senior může přebývat i v Praze.

Pomoc jsou připraveni poskytnout:

  • Rodinný průvodce, který bude Vaším rádcem při všech obtížných situacích
  • Psycholog, který Vám poradí, jak se z toho nesesypat
  • Trenér paměti Vám ukáže, jak zábavnou formou zapojit seniora do procvičování paměti
  • Zdravotní sestra představí, jak efektivně a s co nejmenší námahou pečovat o Vašeho blízkého
  • Sociální pracovnice Vám poradí, jak získat finanční prostředky, kompenzační a inkontinenční pomůcky, a poskytne spoustu dalších užitečných rad

 

S námi bezpečně proplujete rozbouřeným mořem každodenních starostí pečujících.

 

 

Kontakty

Rodinný průvodce: Jitka Zachariášová

Mobil: +420 727 823 990

Email: info@adoma-os.cz

 

Navštívíme Vás v čase, který Vám bude vyhovovat ve Vašem domácím prostředí.

 

aktuality

V projektu Dva životy se uskutečnil 14. 9. 2017 v Kolíně již třetí a předposlední workshop. Pomocnou ruku a velké díky zaslouží Mgr. Petr Mach a jeho odbor sociálních věcí, který pomohl informovat místní obyvatele o workshopu.

Setkáni proběhlo v krásných prostorách místní radnice, kde bylo pro účastníky připraveno pohoštění od místních dodavatelů. Místostarosta PhDr. Růžička věnoval neformálně pečujícím lékovku a otvíráky na láhve pro jejich blízké.

Setkání moderoval Mgr. Pavel Plaček, který představil rodinného průvodce a multidisciplinární tým složený z oborů ošetřovatelství, sociální práce, psychologie a trénování paměti. Po prezentacích jednotlivých odborníků si neformální pečovatelé našli v přestávkách prostor k individuálním konzultacím. Akce proběhla v příjemné atmosféře a neformální pečující byli rádi za získané podněty, které mohou při pečování využít.

 

      

 

 

 

 

 

Dne 24. 4. 2017 se v Letech u Prahy uskutečnil druhý interaktivní workshop s lidmi, kteří pomáhají svým blízkým v domácím prostředí. Péče o rodinné příslušníky je dobře zvládnutelná jen zdánlivě. Je potřeba si uvědomit, že pomoc blízkým nezahrnuje jen péči samotnou, ale také její řízení a plánování, logistiku a velkou časovou a finanční investici. Soubor těchto faktorů z ní činí náročnou disciplínu, která pečujícím osobám přibývá ještě nad rámec všech ostatních pracovních, rodinných i osobních povinností. Občané Let a okolí měli možnost vyslechnout prezentace odborných lektorů v oborech psychologie, ošetřovatelství, trénování paměti a sociální práce. Společně s rodinným průvodcem představili své aktivity v projektu Dva životy. Problematikou neformální péče se dlouhodobě zabývá i místní starostka ing. Tesařová, které děkujeme za aktivní účast.         

 

 

 

 

První interaktivní workshop v Pečkách

 

Dne 9. 2. 2017 se v Pečkách konal první interaktivní workshop projektu Dva životy za účasti všech odborných lektorů a rodinného průvodce. Akci podpořil starosta Peček pan Milan Urban. Aktivně se zúčastnila tajemnice obecního úřadu PaedDr. Cecilie Pajkrtová.

Všichni účastníci oceňovali komplexní a smysluplné zaměření pomoci pro pečující osoby. Znovu se potvrdilo, jak je péče o blízké náročnou disciplínou, na kterou nejsme nikdy a nikdo dostatečně připraveni. Celý tým projektu je vždy připraven pečujícím hodit  záchranný kruh v podobě individuální podpory. Věříme, že i aktéři workshopu budou šířit informace, tak aby se dostaly ke všem, kteří denně řeší složité situace při pečování. Rádi bychom touto cestou poděkovali hlavně paní Mgr. Čermákové za její pomoc a podporu.