Něco navíc

Naše organizace Vám mimo výše zmíněné služby může poskytnout něco navíc, jakési doplňkové služby, které navazují na služby osobní asistence a aktivizují Vás či Vašeho blízkého. Tyto služby jsou zprostředkované od jiných odborníků, my však ručíme za jejich kvalitu.

Právní služby

Od října Od října 2015 se novým podporovatel občanského sdružení A DOMA stala advokátní kancelář MIKŠ & SUK s.r.o., která nabídla našemu sdružení bezplatnou právní pomoc, které si moc vážíme a za kterou děkujeme.

Její zakladatelé JUDr. Jan Mikš a JUDr. Jan Suk jsou v právnické veřejnosti respektovanými a zkušenými odborníky, kteří kladou důraz na tradiční pojetí advokacie založené na důvěře a dlouhodobosti vztahů s klienty.

Mezi hlavní oblasti právní praxe, v nichž je advokátní kancelář činná, patří základní právo občanské, právo obchodních korporací a záležitostí související s jejich podnikáním, nemovitosti, pracovní právo, trestní právo, soudní a rozhodčí řízení, správní řízení, doprovodný servis.

 

Možnost nákupu pomůcek pro osobní asistenci

Pravidla osobní asistence ukládají klientovi povinnost být vybaven základními pomůckami pro výkon osobní asistence. V případě asistence při osobní hygieně se jedná o jednorázové rukavice, v případě pomoci při výměně inkontinenčních pomůcek doporučujeme vlhčené ubrousky a čisticí pěnu.

Všechny výše uvedené produkty naše organizace pomůže klientům zprostředkovat za příznivé ceny i s bezplatným doručením naší osobní asistentky.

Naši klienti rovněž mohou předat některé z našich asistentek poukazy na inkontinentní kalhotky, který obdrží u svého lékaře. Tyto pomůcky za naše klienty objednáme a bezplatně dovezeme do jejich domácnosti.

Cena jednorázových rukavic je 110,- Kč, vlhčených ubrousků 100,- Kč, čisticí pěny 130,- Kč.

Kontaktní osobou je sociální pracovnice – email: socialnipracovnik@adoma-os.cz

 

Budete-li potřebovat pomoc odborníků, neváhejte se na nás obrátit.„I malá dávka duševní krásy převáží v očích milujícího člověka krásu zevnějšku.“ Stanisław Jerzy Lec