Sociální poradenství

Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nabízíme i poradenství v oblasti pomáhajících služeb, čerpání dávek pro zdravotně znevýhodněné, příspěvků na péči a dalšího.

Sociální poradenství

Sociální poradenství je poskytováno individuálně, formou osobních a telefonických konzultací a je zprostředkováváno na základě potřeb uživatele nebo jeho rodiny. Základním sociálním poradenstvím poskytujeme osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů služeb.

 

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je sociální dávka určená pro lidi, kteří jsou z důvodu svého zdravotního stavu odkázáni na pomoc jiné osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Takto poskytnutý příspěvek náleží tomu, kdo péči potřebuje a z něj si pak tyto osoby hradí pomoc, která jim je poskytnuta.

 

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku. Výše příspěvku = stupeň závislosti se pak odvíjí dle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

 

Výše příspěvku je pak závislá na stupni jeho závislosti:

  • stupeň I (lehká závislost) - 880 Kč
  • stupeň II (středně těžká závislost) - 4 400 Kč
  • stupeň III (těžká závislost) - 8 800 Kč
  • stupeň IV (úplná závislost) - 13 200 Kč
  • možnost stáhnout si formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci, žádost o příspěvek na péči

„Dobrá rada je vzácná, ještě vzácnější jsou ti, kdož se jí řídí.“

N.N.