Trénink paměti

Trénink paměti může být užitečnou prevencí proti přirozenému zhoršování paměti, které přichází s věkem. Využijte ji i Vy.

Možná i Vaším snem je zůstat doma co nejdéle, kde se cítíte nejlépe, kde máte své soukromí. I k tomu je však zapotřebí vyvinout úsilí, abyste si udrželi jak fyzickou kondici, tak i mentální schopnosti. Protože i když tělo stárne a ztrácí něco ze své dřívější rychlosti a pružnosti, stálým cvičením získává zkušenost, jak efektivně využívat tyto schopnosti. A tak je to i s mozkem. Pravidelným tréninkem mozek získává schopnost efektivně propojovat získané znalosti a lépe udržovat stávající.

 

Hry a hlavolamy jako sudoku či křížovky jsou nepopiratelným způsobem, jak udržet svou kondici ve stáří. Ale věda vyvinula i mnohem účinnější metody, jak mozek trénovat, které mají pozitivní vliv na pozornost a pracovní paměť. Je dokázáno, že včasným tréninkem paměti může být nástup demence oddálen a průběh tohoto onemocnění pomalejší. Tedy i v počáteční fázi demence si můžete prodloužit aktivně vedený způsob života.

V České republice jsou rozšířeny především skupinové tréninky paměti. My jsme se však rozhodli jít cestou individuálních tréninků (1 trenér paměti na jednoho klienta), které považujeme za přínosnější. Trenér paměti společně s daným klientem určí oblasti, na které se zaměří. Podpora je tedy cílenější. Navíc může trenér paměti volit náplň lekcí s ohledem na přání, zájmy, ale i tempo klienta a jeho pokroky.

 

Trénink paměti je tak vhodný pro všechny osoby v každém věku. Je však potřeba rozlišovat mezi tréninkem paměti a kognitivním tréninkem a vybrat ten, který bude odpovídat úrovni jedince (práce s vlastními limity):

 

  • kognitivní trénink - určen pro populaci, která již vykazuje určité znaky zapomínání až po lehkou míru demence; doporučeno jako úroveň 1 pro získání představy s tréninkem a práci s potřebným sebevědomím pro plnění úkolů
  • trénink paměti - určen pro zdravou populaci, jež nevykazuje viditelné problémy s pamětí, jeho cílem je pomocí mnemotechnických pomůcek zvýšit mozkovou kapacitu.

Pro seniory s těžší formou demence, pro které by účast v kognitivním tréninku byla náročná, nabízíme možnost reminiscenční terapie. V rámci reminiscence se pracuje s uchovanými vzpomínkami, které jsou součástí života seniora, a které dávají jeho životu zase smysl a navozují opětovný pocit štěstí. Pro rodinné příslušníky může být přínosem hledání nevhodnějšího způsobu komunikace s blízkým.

 

Jen pravidelným tréninkem lze dosáhnout úspěchu.

„Paměť je naším jediným bohatstvím. Teprve přijdeme-li o ni, stanou se z nás skuteční žebráci.“

Jean Etienne Dominique Esquirol
(francouzský psychiatr, který se zabýval poruchami paměti)

Reference:

Agenturu A DOMA z.s. jsme oslovili prostřednictvím internetu původně především pro nabídku tréninku paměti pro mou 90letou matku. Pan Klus, který tuto aktivitu provádí, je zárukou nejen profesionálního, ale i velmi lidského a milého přístupu. Trénink paměti je velmi vhodnou aktivizací pro klienty s demencí a z vlastní zkušenosti vím, že právě kontakt s "cizí" osobou seniory více motivuje ke snaze uspět při řešení jednotlivých cvičení paměti než se svými blízkými. Matka si tohoto trenéra paměti velmi oblíbila, proto jsme postupně začali využívat i další služby osobní asistence. Dodržování termínů i individuálních potřeb klientů je v této agentuře samozřejmostí.

 

PhDr. Zuzana Pohlová