Projekt Nablízku

Pečujete doma o své blízké, kteří mají poruchu paměti,
a komunikace s nimi Vám přijde obtížná? Naučili byste
se rádi, jak motivovat nejbližší k aktivnímu životu? Chcete zažít ten pocit, že někdo dokáže ocenit Vaši práci?

CZ.1.04/3.1.03/D5.00001

A Doma, o.s. připravilo projekt, který je zaměřen na individuální i skupinovou podporu osob, které pečují o blízké osoby s duševním onemocněním, konkrétně osoby s poruchami kognitivních funkcí, poruchami paměti, Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Projekt Nablízku - prevence vyhoření v profesním životě u lidí pečujících o osoby s duševním onemocněním ve Středočeském kraji je určen pečujícím s bydlištěm ve Středočeském kraji a je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Veškeré aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.

 

Výhodou projektu je, že přicházíme přímo do domácího prostředí a nejsou tak kladeny velké nároky na pečující osobu z hlediska zástupnosti při péči nebo dopravu na semináře. Pro ty, kteří se obávají návštěvy v domácnosti, a přesto potřebují pomoci či se jen zeptat na otázky, které je zajímají, budou uspořádány čtyři workshopy. Podrobnosti o místě a čase konání naleznete v záložce workshopy.

 

Pomocníkem a rádcem na této cestě je pro pečující připraven rodinný průvodce, který je provede nástrahami této nemoci a nabídne jim podporu od odborných konzultantů, kteří jim podají pomocnou ruku a to hned ve třech oblastech:

 

Odborná konzultantka v rámci komunikace seznámí pečující s jednoduchou logikou, jak efektivně s blízkým hovořit, jak řešit problémové situace, které se odehrávají v domácím prostředí. Lidé s poruchami paměti neustále kladou tytéž otázky, nepamatují si, co se událo nedávno, vrací se do minulosti.

 

Změnit pohybovou aktivitu ve stáří je úkol nadlidský. Tento skeptický pohled na stáří se pokusí změnit konzultant, který pečujícím ukáže, jak může pečující osoba fyzickou aktivizací či dechovým cvičením vzbudit kladnou odezvu.

 

V rámci ergoterapie je pro pečující připravena ukázka nácviku a zvládání běžných denních činností tak, aby jejich blízký zůstal co nejdéle soběstačný. Ergoterapeutka doporučí, jak zachovat bezpečné prostředí, či které kompenzační pomůcky jsou vhodné. Představí trénování paměti, procvičování jemné motoriky a další aktivizační techniky.

 

Všem zájemcům o účast v projektu Nablízku velmi rádi poskytneme veškeré potřebné informace. Kontakt na koordinátorku projektu naleznete v sekci kontakty projektu Nablízko.

stalo se

Na 21.9.2015 připadá světový den Alzheimerovy choroby. K tomuto dni se koná několik podpůrných akcí. My za A Doma se mmj. zúčastníme Pochodu proti Alzheimeru, který se koná tento den od 18 hodin v městském parku Stromovka v prostorech nádvoří planetária. A proč pochod? Chůze je totiž účinnou prevencí proti tomuto onemocnění. Okruh není dlouhý (2,5 km), přijďte se tedy i Vy seznámit se všemi důsledky Alzheimerovy choroby, podpořit boj proti této nemoci a udělat něco pro své zdraví.

K příležitosti Světového dne Alzheimerovy choroby bude také od 21.9. do 24.9. probíhat mezinárodní festival filmů, divadla, literatury, hudby a výtvarného umění s tématikou Alzheimerovy choroby ...Jako na Smrt! Konkrétní program naleznete na těchto stránkách.

Od 21.9. do 23.9. je možno si také nechat otestovat paměť v budově Českého rozhlasu. Termín je však potřeba si domluvit předem na tel. 283 880 346. Nepodceňujte tuto nemoc a věnujte ji pozornost s předstihem. Jak mi napsala jedna z asistentek do e-mailu: "Největším šokem této lekce pro mě bylo vidět, jak vypadá mozek napadený demencí, kde už došlo ke smrsknutí části mozku - fyzicky se zmenšil. Že k tomu dochází sice postupně, nicméně říkají že je to nevratný proces."

O projektu "Nablízku - prevence vyhoření v profesním životě u lidí pečujících o osoby s duševním onemocněním" bude sl. Hájková hovořit jako o příkladu dobré praxe na Pražských gerontologických dnech 2015 - Nová inspirace v péči o lidi s demencí, konajících se ve dnech 12.-13.10.2015. Tato konference je přístupná všem, které tato problematika láká. Máte zájem? Jednoduše přijďte. Program je bohatý a určitě bude o co stát.

 

Konference se koná v Novoměstské radnici, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2.

 

Program konference zde.

"Básnířka Elizabeth Bishopová jednou napsala „Umění ztráty není těžké si osvojit. Tolik věcí se zdá naplněno úmyslem být ztraceny, že jejich ztráta není katastrofa“. Já nejsem básnířka, jsem osoba žijící s Alzheimerovou nemocí s raným začátkem a jako taková se učím umění ztráty každý den. Ztrácím své způsoby, ztrácím předměty, ztrácím spánek, ale především ztrácím paměť. Celý život jsem kumulovala vzpomínky, svým způsobem se staly mým nejvzácnějším majetkem. Všechno jsem nahromadila do svého života, všechno kvůli všemu jsem tak tvrdě pracovala… Tak o to všechno teď přicházím. Jak si umíte představit, nebo jak víte - tohle je peklo, ale bude hůř.

 

Kdo nás může brát vážně, když jsme se tak vzdálili tomu, kým jsme byli. Naše podivné chování a zmatené věty mění pohled ostatních na nás a naše vlastní vnímání sebe samých. Staneme se směšnými, neschopnými, komickými.  Ale to nejsme my, to je naše nemoc. A jako každá nemoc  má příčinu, má progresy a mohla by mít léčbu. Mé největší přání je, aby moje děti, příští generace nemuseli čelit tomu co já. Ale prozatím jsem stále naživu, vím, že žiju. Pořád mám lidi, které moc miluji. Pořád jsou věci, které chci udělat. Spílám si, že nejsem schopna si všechno zapamatovat, ale stále mám během dne chvilky čisté radosti a štěstí.

 

A prosím nemyslete si, že trpím. Já netrpím. Já bojuji! Bojuji, abych byla součástí dění. Zůstala napojená na to, kým jsem kdysi byla. Takže „žij okamžikem“, říkám si. To je vše, co můžu dělat, žít okamžikem. A příliš se nebičovat, abych si osvojila umění ztráty."

 

film Pořád jsem to já (Still Alice)

workshopy

Na jednom z workshopů nás svou návštěvou potěšil Dobnet TV, který zpracoval krátké video, kde seznamuje s projektem. Video je ke shlédnutí na těchto stránkách.

Milé dámy, milí pánové, 20.5.2015 se v Benešově uskutečnil poslední workshop v rámci projektu Nablízku. Stejně jako na předchozích dvou setkáních, i zde nás byli navštívit jak pečující osoby, tak odborníci, kteří se také potřebují vzdělávat a získávat nové zkušenosti a informace. Bylo zajímavé poslechnout si opětovně Vaše příběhy, kterou jsou si tak podobné a přesto jiné. Účastníci dostali také nově vydanou brožuru Jak se z toho nesesypat, kterou pro Vás napsali jednotliví lektoři. Už jsme se shledali s pozitivními zpětnými vazbami, tak Vám za ně děkujeme a přejeme Vám pěkné čtení.

 

Bohužel už nás žádný z workshopů nečeká, ale měli-li byste zájem o náš projekt, stále je prostor Vám poskytnout individuální podporu, která je v mnohém větším přínosem.

6.5.2015 proběhl v Letech u Prahy 3. workshop, který byl stejně jako předchozí velmi podnětný. Předali jsme informace z praxe, zodpověděli dotazy a vyslechly si zkušenosti pečujících či odborníků, kteří se s touto problematikou setkávají z jiného úhlu pohledu. Bylo zajímavé sledovat, jak se tyto názory mísí, což bylo zajisté přínosem pro obě strany. Rádi bychom touto cestou také poděkovali všem zúčastněným, kteří nám dali najevo, jak je tento projekt a jeho náplň důležitá. I takovéto střípky jsou pro nás podnětem k tomu, abychom v tom pokračovali, protože to SMYSL má!

31.3.2015 proběhl již druhý workshop, který se tentokrát konal v příjemné atmosféře Růžové kavárny v Centru seniorů v Mělníku. Otázky, komentáře a připomínky účastníků byly více než podnětné. Tato společná setkání vnímáme jako potřebná a doufáme, že stejně tak jako pro nás jsou pro Vás přínosem a zkušeností, se kterou budete pracovat dále. Tímto všem děkujeme za účast.

31.1.2015 proběhl v Rodinném centru Všetaty - Přívory první workshop. Účastníky jsme seznámili nejen s náplní projektu, ale i jeho smyslem a důležitostí. Účastníci se dozvěděli nejen informace týkající se péče o seniora s poruchou paměti, ale byly jim zodpovězeny i otázky, které pro ně byly aktuální. Milým hostem byla Mgr. Marie Hronová, ředitelka Pečovatelského centra Prahy 7. Atmosféra byla uvolněná a přátelská. Tímto všem děkujeme za účast.

tým nablízku

Jitka Zachariášová (1962), původním povoláním zdravotní sestra, která se od roku 1999 věnuje terénním službám, je zakladatelkou A Doma, o.s. Od roku 2008, kdy byl podpořen projekt trénování paměti v domácnostech, se organizace pod jejím vedením zaměřuje na klienty s poruchami paměti. Na základě dlouholetých zkušeností práce s rodinnými příslušníky vytvořila projekt Nablízku, v rámci kterého bude Vaším rodinným průvodcem, který Vás bude provázet od začátku až do konce individuální podpory a poskytovat Vám cenné rady.

 

Milan Zachariáš (1983), bývalý fotbalový obránce, reprezentoval ČR na Mistrovství světa hráčů do 20 let 2003 ve Spojených arabských emirátech. Sport je jeho koníčkem a proto se této oblasti věnuje nadále. V roce 2011 úspěšně absolvoval kurz instruktor fitness – osobní trenér. V rámci jednoho z modulů – Kondice a životní styl Vám prakticky ukáže, jak můžete fyzicky aktivizovat sebe a své blízké. Jaký zaujmout správný postoj, jak posílit pánevní dno a svaly podél páteře aj.

 

Kateřina Hájková (1991) je absolventkou Caritas – VOŠ sociální Olomouc v souběžném bakalářském studiu CMTF Univerzity Palackého v Olomouci (2010 – 2013), obor Charitativní sociální práce. Na své předchozí studium navazuje na FF UK v Praze – Katedra sociální práce (2013 – nyní). V rámci modulu komunikace Vás seznámí s jednoduchou logikou, jak efektivně a bez námah hovořit se svým blízkým.

 

Bc. Zuzana Vojtíšková (1985) je absolventkou lékařské fakulty UK v Praze v oboru ergoterapie. Před odchodem na rodičovskou dovolenou pracovala jako osobní asistentka a v letech 2008 – 2009 působila jako vedoucí pracovní terapeut v Chráněné dílně Kašna. V rámci ergoterapeutického modulu Vám pomůže upravit prostředí, aby odpovídalo bezpečnému pohybu seniora, a naučí Vás základům mentální aktivizace.

 

PhDr. Petr Vojtíšek (1982) je absolventem UK v Praze Katedry sociální práce, který se aktivně zaměřuje na lektorování a koučování. V rámci projektu Nablízku plní funkci facilitátora workshopů a supervizora pracovníků.

 

Nela Zachariášová Vítová (1985) je absolventkou Vyšší odborné školy ve Varnsdorfu obor Informatika ve státní správě se zaměřením na Veřejnosprávní činnost. V rámci rekvalifikace pracovala jako asistentka v rozvojovém projektovém centru. V projektu Nablízku zastává pozici projektového manažera.

kontakty

Koordinátorka projektu:

Nela Zachariášová Vítová +420 702 077 713

Manažerka projektu:

Jitka Zachariášová +420 733 194 952

e-mail: nablizku@adoma-os.cz

CZ.1.04/3.1.03/D5.00001