About Adoma

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Adoma has created 40 blog entries.
9 06, 2020

Od 1. 6. 2020 realizujeme projekt NOVA

Projekt NOVA

Projekt NOVA - školení meeting adoma-os.cz
Od 1. 6. 2020 realizujeme projekt NOVA, který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců organizace zejména pro osobní asistentky a sociální pracovníky. Projekt potrvá do konce května 2022.
Cílem je zlepšení komunikace uvnitř organizace vůči uživatelům služby, její prezentace a v neposlední řadě získávání kvalitní zpětné vazby. Znamená to navržení systému efektivní komunikace a následné proškolení osobních asistentek a sociálního pracovníka. Jedná se o dlouhodobé akreditované školení, se kterým bude nápomocen i tým odborníků.
Projekt NOVA CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015067 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
16 04, 2020

Děkuji…

Děkuji…

jménem organizace A DOMA z. s. bych ráda poděkovala všem dárcům za poskytnutí materiálních a finančních darů. V této nelehké době i nadále zajišťujeme péči o seniory, lidi s duševním onemocněním, zdravotním postižením či podporujeme pečující rodiny za spolupráce celého multidisciplinárního týmu. Abychom pomoc mohli poskytovat nejen kvalitně ale také bezpečně, musí být zaměstnanci v přímé péči vybaveni ochrannými pomůckami – rukavicemi, rouškami, dezinfekcí na ruce, ochrannými brýlemi, štíty.

jsme vybaveni ochrannými pomůckami

Tyto ochranné pomůcky, doplňky stravy pro osobní asistenty, aktivizační pracovní listy pro seniory v se nám podařilo zajistit díky podpoře našich dárců. Jmenovitě za ušití roušek paní Haně Vackové, paní Mirce Kubrichtové a paní Martině Dlouhé. Finančně byla organizace podpořena Nadací Komerční banky a.s. Jistota a Nadací Karel Komárek Family Foundation. Ochranné pomůcky nám poskytla MČ Praha 4, Praha 10, MHMP a Středočeský kraj.

  

9 04, 2020

Blíží se velikonoční svátky

Dobrý den vážené kolegyně, vážení kolegové,

blíží se velikonoční svátky a spousta z nás je chtěla prožít s přáteli za krásného počasí někde v přírodě. Současný svět se ale začal ubírat jiným směrem, přišla různá omezení a mi prožíváme nové situace a musíme měnit své chování. Nastoupila nejistota a strach o blízké. V každém koutu naší země se odehrávají denně příběhy solidarity a pomoci.

Jménem celé organizace A DOMA z. s. bych Vám touto cestou chtěla vyjádřit obrovské poděkování za práci, kterou pomáháte našim klientům zůstat v bezpečí jejich domovů. Velice si vážím toho, že i přes veškeré obavy plníte své pracovní povinnosti.

Situace není pro nikoho jednoduchá, a proto pokud byste měli nějaké obavy či starosti, nebojte se nás oslovit. Máme v týmu odborníky, kteří mohou být nápomocni při řešení jakéhokoliv problému (psycholog, právník apod).

Přeji všem příjemné prožití Velikonoc a hodně slunce v duši. Pro zpříjemnění posílám jarní pozdravy plné optimismu.

Jitka Zachariášová
ředitelka A DOMA z.s.

27 08, 2018

Festival Znovu do života spolu

Mezigenerační komunitní centrum Znovu do života spolu, organizace A DOMA z. s. a Úřad městské části Praha 4 pod záštitou Lukáš Zicha vás srdečně zve na

Mezigenerační festival: ZNOVU DO ŽIVOTA SPOLU

Těšit se můžete na skvělý program plný hudby, zábavy, soutěží pro děti, workshopů pro malé i velké, řemesel a mnoho dalšího.

Mimo jiné můžete získat informace o péči blízké osoby v domácím prostředí s pomocí A DOMA z.s.

KDY? 5. září 2018
KDE? travnatá plocha před OC Arkády Pankrác
V KOLIK? od 10:00 do 22:00 hodin

Stánky s dobrým jídlem, pitím i mlsáním zajištěny!

VSTUP NA FESTIVAL ZDARMA

Událost se bude průběžně aktualizovat o nové informace.

V případě dalších otázek nás kontaktujte:
tel.: 725 070 061
mail: znovudozivotaspolu@adoma-os.cz

22 08, 2018

Výlet: zámek Blatná u Strakonic

Posledním letním výletem bude zámek Blatná u Strakonic, dne 30. srpna. Vyrazíme ráno z Hlavního nádraží Praha vlakem v 7:21 h, s přestupem v Březnici na osobní vlak. Cesta trvá 2,5 hodiny. Z vlakové stanice se pěšky vydáme směrem k zámku, cca 1,5 km.

Zámek nabídne různé okruhy prohlídek:
Historie hradu 60 / 75 / 90 minut (80,- / 100,- / 150,- Kč),
nebo i Dětská prohlídka 45 minut (50,- Kč).

Ceny v závorce jsou po slevě pro seniory nad 65 let. Na typu prohlídky se domluvíme na místě, dle zájmu (kdo nebude chtít, nemusí na žádnou). Za pěkného počasí se můžeme vybrat do zámeckého parku.

Je nutné se předem přihlásit na uvedené kontakty KC, do pondělí 27.8.2018.

Sraz je v 7:00 h na Hlavním nádraží u výstupu z metra C.

15 08, 2018

Výlet: zámek v Mělníku

Dalším výletem bude zámek a město Mělník, dne 23. srpna. Vyrazíme ráno z Ládví autobusem v 9:00 h a cesta trvá necelou 1 hodinu.

Mělník nám nabízí prohlídku zámku, vinných sklepů a věž chrámu sv. Petra a Pavla. Zámek si můžeme prohlédnout ve více variantách, nejdražší vyjde na 130,- Kč. Ze zámecké vyhlídky se pokocháme výhledem na soutok Labe a Vltavy, na památnou horu Říp a České středohoří. Bude příležitost si i vyzkoušet vyhlášenou cukrárnu nebo se jen tak porozhlédnout po ostatních krásách města. 

Je nutné se předem přihlásit na uvedené kontakty KC, do pondělí 20.8.2018.

Sraz je v 8:40 h na peronu stanice metra Ládví (linka C)

8 08, 2018

Výlet: Ladův kraj, pohádkové Hrusice

Dne 16. srpna vás srdečně zveme do pohádkových Hrusic v kraji malíře Josefa Lady. Vyrazíme ráno z Hlavního nádraží Praha osobním vlakem v 8:05 h, s přestupem ve Strančicích na autobus. Cesta trvá necelou 1 hodinu.

Trasa výletu je dlouhá 6 km, značnou část tvoří naučná stezka Pohádkové Hrusice, která obsahuje informační tabule s informacemi o nejvýznamnějších pohádkových místech z Ladových knížek. V Hrusicích uvidíme Památník Josefa Lady, jeho rodný dům, nebo i Hubačovský rybník, kde žije vodník Brčál.

Je nutné se předem přihlásit na uvedené kontakty KC, do pondělí 13.8.2018.

Sraz je v 7:40 h na Hlavním nádraží u výstupu z metra C.

1 08, 2018

Výlet: zámek Poděbrady

Zveme vás na zámek v Poděbradech, dne 9. srpna. Vyrazíme ráno z Hlavního nádraží Praha vlakem v 9:13 h, a cesta trvá necelou 1 hodinu.

Poděbrady nám nabízí prohlídku zámku, kde si můžete prohlédnout aktuální výstavu k 100. výročí republiky, vstup 30,- Kč.

Ze zámecké vyhlídky se můžeme vydat k Památníku krále Jiřího z Poděbrad, prohlídnou si Poděbradský orloj nebo se jen projít kolonádou v centru města.

Je nutné se předem přihlásit na uvedené kontakty KC, do pondělí 6.8.2018.

Sraz je v 8:50 h na Hlavním nádraží u výstupu z metra C.

25 07, 2018

Zásady ochrany osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který do daného data stanovoval povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

Informace o správci osobních údajů

Správcem osobních údajů je A DOMA z. s., IČO 270 53 679, se sídlem Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4. Organizace má ve svém vnitřním řádu stanoveno, jak budou osobní údaje zpracovávány i za jakým účelem a po jak dlouhou dobu budou uloženy. Skartace dokumentů se řídí skartačním řádem.

Kde osobní údaje získáváme?

Osobní údaje nám poskytujete při žádostech o služby, které A DOMA z. s. nabízí v rámci svého poslání a stanov. Osobní údaje nám mohou poskytnout i jiné organizace nebo je můžeme získat z veřejně dostupných webových stránek, databází či jiných veřejně dostupných zdrojů.

K čemu získané informace slouží?

Při poskytování sociální služby potřebujeme získat informace, které povedou ke zdárnému zajištění terénní sociální služby a dalších činností realizovaných A DOMA z. s. Vždy však zpracováváme pouze omezené a nezbytné množství osobních údajů. Tyto údaje zpracováváme na základě právních titulů, tedy bez nutnosti Vašeho výslovného souhlasu. Jedná se o údaje nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, evropských projektů, které správce osobních údajů poskytuje. Hlavní povinností správce osobních údajů je plnění povinností vůči donátorům, například vůči MPSV, MHMP, MČ apod., na základě povinností přijímání finančních prostředků ze státních, evropských či místních dotačních titulů.

K osobním údajům mají přístup externí dodavatelé služeb v míře nezbytně nutné (účetní firma, externí specialisté-metodici, právníci), kteří spolupracují na zajištění poskytovaných služeb se správcem údajů. Vaše osobní údaje můžeme předat i orgánům činným v trestním řízení či státním orgánům, soudům a dalším orgánům v jakékoliv jurisdikci.

A DOMA z. s. osobní údaje neprodává ani je jinak neposkytuje třetím stranám pro účely marketingu.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu našeho vztahu nebo po dobu organizování služeb nebo spolupráce či v souvislosti s plněním zákonných a jiných povinností.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům?

Ve vztahu k subjektu údajů máte možnost požádat o informaci, jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno. Máte právo na:

  • na doplnění a změnu osobních údajů (pokud se některé informace změní či jsou neaktuální),
  • na výmaz (výmaz nelze provést v době plnění smlouvy nebo během uchovávání v době zákonné povinnosti),
  • na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, například souhlasu s fotografováním,
  • na poskytnutí kopie Vašich osobních údajů.

Práva mohou být v některých případech omezena, mj. v případech, kdy máme povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje podle práva EU.

Prohlášení o změnách smluvních podmínek GDPR v A DOMA z. s.

Uvedené prohlášení nabývá platnosti 25. 5. 2018. V případě, že dojde ke změnám tohoto prohlášení, budou nové Podmínky zpracování osobních údajů zveřejněny na webových stránkách www.adoma-os.cz.