About Adoma

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Adoma has created 37 blog entries.
27 08, 2018

Festival Znovu do života spolu

2018-08-27T15:22:00+02:00

Mezigenerační komunitní centrum Znovu do života spolu, organizace A DOMA z. s. a Úřad městské části Praha 4 pod záštitou Lukáš Zicha vás srdečně zve na

Mezigenerační festival: ZNOVU DO ŽIVOTA SPOLU

Těšit se můžete na skvělý program plný hudby, zábavy, soutěží pro děti, workshopů pro malé i velké, řemesel a mnoho dalšího.

Mimo jiné můžete získat informace o péči blízké osoby v domácím prostředí s pomocí A DOMA z.s.

KDY? 5. září 2018
KDE? travnatá plocha před OC Arkády Pankrác
V KOLIK? od 10:00 do 22:00 hodin

Stánky s dobrým jídlem, pitím i mlsáním zajištěny!

VSTUP NA FESTIVAL ZDARMA

Událost se bude průběžně aktualizovat o nové informace.

V případě dalších otázek nás kontaktujte:
tel.: 725 070 061
mail: znovudozivotaspolu@adoma-os.cz

Festival Znovu do života spolu2018-08-27T15:22:00+02:00
22 08, 2018

Výlet: zámek Blatná u Strakonic

2018-08-27T15:18:38+02:00

Posledním letním výletem bude zámek Blatná u Strakonic, dne 30. srpna. Vyrazíme ráno z Hlavního nádraží Praha vlakem v 7:21 h, s přestupem v Březnici na osobní vlak. Cesta trvá 2,5 hodiny. Z vlakové stanice se pěšky vydáme směrem k zámku, cca 1,5 km.

Zámek nabídne různé okruhy prohlídek:
Historie hradu 60 / 75 / 90 minut (80,- / 100,- / 150,- Kč),
nebo i Dětská prohlídka 45 minut (50,- Kč).

Ceny v závorce jsou po slevě pro seniory nad 65 let. Na typu prohlídky se domluvíme na místě, dle zájmu (kdo nebude chtít, nemusí na žádnou). Za pěkného počasí se můžeme vybrat do zámeckého parku.

Je nutné se předem přihlásit na uvedené kontakty KC, do pondělí 27.8.2018.

Sraz je v 7:00 h na Hlavním nádraží u výstupu z metra C.

Výlet: zámek Blatná u Strakonic2018-08-27T15:18:38+02:00
15 08, 2018

Výlet: zámek v Mělníku

2018-08-27T15:16:00+02:00

Dalším výletem bude zámek a město Mělník, dne 23. srpna. Vyrazíme ráno z Ládví autobusem v 9:00 h a cesta trvá necelou 1 hodinu.

Mělník nám nabízí prohlídku zámku, vinných sklepů a věž chrámu sv. Petra a Pavla. Zámek si můžeme prohlédnout ve více variantách, nejdražší vyjde na 130,- Kč. Ze zámecké vyhlídky se pokocháme výhledem na soutok Labe a Vltavy, na památnou horu Říp a České středohoří. Bude příležitost si i vyzkoušet vyhlášenou cukrárnu nebo se jen tak porozhlédnout po ostatních krásách města. 

Je nutné se předem přihlásit na uvedené kontakty KC, do pondělí 20.8.2018.

Sraz je v 8:40 h na peronu stanice metra Ládví (linka C)

Výlet: zámek v Mělníku2018-08-27T15:16:00+02:00
8 08, 2018

Výlet: Ladův kraj, pohádkové Hrusice

2018-08-27T15:03:58+02:00

Dne 16. srpna vás srdečně zveme do pohádkových Hrusic v kraji malíře Josefa Lady. Vyrazíme ráno z Hlavního nádraží Praha osobním vlakem v 8:05 h, s přestupem ve Strančicích na autobus. Cesta trvá necelou 1 hodinu.

Trasa výletu je dlouhá 6 km, značnou část tvoří naučná stezka Pohádkové Hrusice, která obsahuje informační tabule s informacemi o nejvýznamnějších pohádkových místech z Ladových knížek. V Hrusicích uvidíme Památník Josefa Lady, jeho rodný dům, nebo i Hubačovský rybník, kde žije vodník Brčál.

Je nutné se předem přihlásit na uvedené kontakty KC, do pondělí 13.8.2018.

Sraz je v 7:40 h na Hlavním nádraží u výstupu z metra C.

Výlet: Ladův kraj, pohádkové Hrusice2018-08-27T15:03:58+02:00
1 08, 2018

Výlet: zámek Poděbrady

2018-08-27T15:01:21+02:00

Zveme vás na zámek v Poděbradech, dne 9. srpna. Vyrazíme ráno z Hlavního nádraží Praha vlakem v 9:13 h, a cesta trvá necelou 1 hodinu.

Poděbrady nám nabízí prohlídku zámku, kde si můžete prohlédnout aktuální výstavu k 100. výročí republiky, vstup 30,- Kč.

Ze zámecké vyhlídky se můžeme vydat k Památníku krále Jiřího z Poděbrad, prohlídnou si Poděbradský orloj nebo se jen projít kolonádou v centru města.

Je nutné se předem přihlásit na uvedené kontakty KC, do pondělí 6.8.2018.

Sraz je v 8:50 h na Hlavním nádraží u výstupu z metra C.

Výlet: zámek Poděbrady2018-08-27T15:01:21+02:00
25 07, 2018

Zásady ochrany osobních údajů

2018-08-14T15:50:42+02:00

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který do daného data stanovoval povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

Informace o správci osobních údajů

Správcem osobních údajů je A DOMA z. s., IČO 270 53 679, se sídlem Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4. Organizace má ve svém vnitřním řádu stanoveno, jak budou osobní údaje zpracovávány i za jakým účelem a po jak dlouhou dobu budou uloženy. Skartace dokumentů se řídí skartačním řádem.

Kde osobní údaje získáváme?

Osobní údaje nám poskytujete při žádostech o služby, které A DOMA z. s. nabízí v rámci svého poslání a stanov. Osobní údaje nám mohou poskytnout i jiné organizace nebo je můžeme získat z veřejně dostupných webových stránek, databází či jiných veřejně dostupných zdrojů.

K čemu získané informace slouží?

Při poskytování sociální služby potřebujeme získat informace, které povedou ke zdárnému zajištění terénní sociální služby a dalších činností realizovaných A DOMA z. s. Vždy však zpracováváme pouze omezené a nezbytné množství osobních údajů. Tyto údaje zpracováváme na základě právních titulů, tedy bez nutnosti Vašeho výslovného souhlasu. Jedná se o údaje nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, evropských projektů, které správce osobních údajů poskytuje. Hlavní povinností správce osobních údajů je plnění povinností vůči donátorům, například vůči MPSV, MHMP, MČ apod., na základě povinností přijímání finančních prostředků ze státních, evropských či místních dotačních titulů.

K osobním údajům mají přístup externí dodavatelé služeb v míře nezbytně nutné (účetní firma, externí specialisté-metodici, právníci), kteří spolupracují na zajištění poskytovaných služeb se správcem údajů. Vaše osobní údaje můžeme předat i orgánům činným v trestním řízení či státním orgánům, soudům a dalším orgánům v jakékoliv jurisdikci.

A DOMA z. s. osobní údaje neprodává ani je jinak neposkytuje třetím stranám pro účely marketingu.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu našeho vztahu nebo po dobu organizování služeb nebo spolupráce či v souvislosti s plněním zákonných a jiných povinností.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům?

Ve vztahu k subjektu údajů máte možnost požádat o informaci, jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno. Máte právo na:

  • na doplnění a změnu osobních údajů (pokud se některé informace změní či jsou neaktuální),
  • na výmaz (výmaz nelze provést v době plnění smlouvy nebo během uchovávání v době zákonné povinnosti),
  • na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, například souhlasu s fotografováním,
  • na poskytnutí kopie Vašich osobních údajů.

Práva mohou být v některých případech omezena, mj. v případech, kdy máme povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje podle práva EU.

Prohlášení o změnách smluvních podmínek GDPR v A DOMA z. s.

Uvedené prohlášení nabývá platnosti 25. 5. 2018. V případě, že dojde ke změnám tohoto prohlášení, budou nové Podmínky zpracování osobních údajů zveřejněny na webových stránkách www.adoma-os.cz.

 

Zásady ochrany osobních údajů2018-08-14T15:50:42+02:00
18 07, 2018

Výlet: Křivoklát

2018-08-27T14:53:03+02:00

Srdečně vás zveme na hrad Křivoklát, dne 26. července. Vyrazíme ráno z Hlavního nádraží Praha vlakem v 7:03 h, s přestupem v Berouně na osobní vlak. Cesta trvá 1 hodinu a čtvrt, kolem 8:30 h budeme v Křivoklátě. Pěšky se vydáme směrem k zámku, cca 700 m.

Zámek nabídne různé okruhy prohlídek:
Gotické paláce 45/80 minut (70,- / 120,- Kč),
Celým hradem (140,- Kč),
nebo Hradby a velká věž (60,- Kč).

Ceny v závorce jsou po slevě pro seniory nad 65 let, dá se platit hotově i kartou. Na typu prohlídky se domluvíme na místě, dle zájmu. Za pěkného počasí se můžeme vybrat po žluté značce na několik vyhlídek (malý okruh celkově 2,5 km).

Je nutné se předem přihlásit na uvedené kontakty KC, do pondělí 23.7.2018.

Sraz je v 6:30 h na Hlavním nádraží u výstupu z metra C.

Výlet: Křivoklát2018-08-27T14:53:03+02:00
16 07, 2018

Festival Znovu do života spolu

2018-08-27T14:50:11+02:00

Mezigenerační komunitní centrum Znovu do života spolu, organizace A DOMA z. s. a Úřad městské části Praha 4 pod záštitou Lukáš Zicha vás srdečně zve na

Mezigenerační festival: ZNOVU DO ŽIVOTA SPOLU

Těšit se můžete na skvělý program plný hudby, zábavy, soutěží pro děti, workshopů pro malé i velké, řemesel a mnoho dalšího.
Mimo jiné můžete získat informace o péči blízké osoby v domácím prostředí s pomocí A DOMA z.s.

KDY? 5. září 2018
KDE? travnatá plocha před OC Arkády Pankrác
V KOLIK? od 10:00 do 22:00 hodin

Stánky s dobrým jídlem, pitím i mlsáním zajištěny!

VSTUP NA FESTIVAL ZDARMA

Událost se bude průběžně aktualizovat o nové informace.

V případě dalších otázek nás kontaktujte:
tel.: 725 070 061
mail: znovudozivotaspolu@adoma-os.cz

Festival Znovu do života spolu2018-08-27T14:50:11+02:00
9 07, 2018

Pétanque

2018-08-27T14:44:45+02:00

Pétanque je hra, která má svůj původ ve francouzském středomoří. Koulové sportyvšak historicky sahají až do starověku. Svou podobu hra získala ve starém Římě.

Pétanqueje francouzská společenská hra pro dvě 1–3členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. košonek. Princip hry je velmi jednoduchý, jde především o natrénování techniky hodu koulí.Výraznou předností tohoto sportuje to, že ho může hrát prakticky každý – mladí, staří, děti nebo dospělí. A prakticky kdekoliv – terén hřiště je libovolný. My se budeme setkávat opět v pankráckém parku, kde se nachází pétanque-ové hřiště a sraz bude v 9 hodin. Ničeho se nebojte, všichni to zvládnete. Vždyť důležité je zúčastnit se a ne vyhrát!

Pétanque2018-08-27T14:44:45+02:00