Tento ceník osobní asistence (dále jen ceník) stanovuje úhradu za poskytování sociální služby osobní asistence. Pojmem úhrada nákladů za poskytnuté služby se rozumí platba uživatele služby za činnosti v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytování služby. Výsledná výše úhrady služeb se určuje podle platného ceníku služeb.

Na úhradu námi poskytovaných služeb je možné použít dávku příspěvek na péči vyplácenou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Základní činnosti/úkony osobní asistence jsou poskytovány za úhradu a to ve výši
V rámci sociální služby osobní asistence je zajištěno poskytování těchto základních činností/úkonů:
Základní úkony
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
Základní úkony
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,
Základní úkony
 • pomoc při přípravě jídla a pití – dopomůžeme lidem si uvařit, připravit jídlo a pití, ale nevaříme za ně mimo drobných jídel.
Základní úkony
 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí (nejedná se o úklidovou firmu – nejedná se o sezónní úklidy a úklidy po malování nebo stavebních pracích),
 • nákupy a běžné pochůzky – zajištění nákupu, který nepřevyšuje
  5 Kg váhy,
Základní úkony
 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě (poskytovatel vzhledem k cílové skupině nezajišťuje),
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
Základní úkony
 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
Základní úkony
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Úhrada je účtována vždy podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. Pokud poskytování činnosti/úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.