Pomoc rodinným pečujícím se stala jednou z dalších priorit, kterými se organizace A DOMA z. s. zabývá. Naším cílem je podporovat neformálně pečující, bez jejichž pomoci se blízcí neobejdou.

Role rodinné péče je státem vnímána jako významný zdroj podpory. Situace rodin, které pečují o své blízké, není jednoduchá.

A DOMA z. s se při poskytování osobní asistence mnohokrát setkal s různými problematickými situacemi, které pečující neuměli řešit, případně se jejich počínání neshledalo s pochopením okolí. Často pak vznikaly problémy se zajištěním péče nebo péče vedla ke zhoršení vzájemných vztahů v rodině.

Příkladem problémů je například složité hledání rehabilitačních či pobytových zařízení, volba vhodných kompenzačních a inkontinentních pomůcek, konflikty v rodinách, psychické problémy a mnohé další.

Naším cílem bylo stát se rodinným pečujícím průvodcem a rádcem. Chtěli jsme jim být nablízku, a proto vznikl projekt s tímto názvem. Postupně jsme v projektu Nablízku (2014-2015) identifikovali a ověřili komplikace a potíže, s nimiž se nezkušení pečující setkávali.

V rámci individuální podpory jsme pomáhali rodinám, kde blízká osoba onemocněla některým z typů demence. Na projekt Nablízku navázal další projekt Dva životy (2016-2018), ve kterém jsme získané zkušenosti zhodnotili a multidisciplinární tým odborníků jsme rozšířili o obory, které si rodinní pečující žádali.

Neformálně pečující vždy prováděl rodinný průvodce. Ten nejdříve pomohl pojmenovat problematické situace a následně podal pomocnou ruku prostřednictvím odborníků v oblasti komunikace, ergoterapie a zdravého životního stylu. Zkušenosti z projektu Nablízku nám ukázaly, kde a s čím potřebují pečující pomoci.

Získané zkušenosti jsme promítli do projektu Dva životy. Zde byla rodinným pečujícím nabídnuta pomoc odborných lektorů z oboru ošetřovatelství, sociální práce, trénování paměti a psychologie. Specialisté za podpory rodinného průvodce provedli pečující osobu procesem mentorování-koučování-odpojení a neformálně pečující pak s nově nabytými dovednostmi zvládali péči s větší jistotou.

Souhrn znalostí ze dvou předešlých projektů nás posunul v podpoře pečujících mnohem dál. V projektu Dva životy Praha (2018-2021) neformálně pečujícím nově nabízíme podporu širšího týmu expertů. K dosavadním odborníkům přibydou lektoři mediace, klinická farmacie, právní služby a fyzioterapie. Navíc v projektu podpoříme slaďování osobního a pracovního života pečujících tak, aby na pečování nezůstávali sami a zároveň se vyhnuli problémům v zaměstnání.