Občanské sdružení A Doma spolupracuje s Městskou částí Praha 10, kde je zapojeno do Projektu 50+.

O projektu:

Od října 2013 do března 2015 podporovala naše organizace A DOMA z.s. Projekt 50+.

Jednalo se o projekt vytvořený odborem sociálního úřadu Městské části Praha 10 pro všechny nezaměstnané osoby starší 50 let, primárně s trvalým bydlištěm na území Prahy 10. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita a jeho hlavním cílem bylo jednak minimalizovat vysokou nezaměstnanost u osob starších 50 let a jednak navýšit počet kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách.

Účastníkům projektu bylo zdarma poskytnuto vzdělání umožňující práci v sociálních službách, a to prostřednictvím rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách.