Snažíte se svým blízkým splnit jejich přání, aby mohli po zbytek života zůstat v domácím prostředí? Jste na začátku a rozhodujete se, jak máte zajistit pomoc rodičům? Víte, na jakou finanční podporu máte nárok? Dovedete si představit, co Vás čeká po propuštění rodičů z nemocnice nebo z léčebny dlouhodobě nemocných? Stává se Vám, že Vás nepřiměřené reakce rodičů zaskočí? Zapomínají Vaši blízcí, kam si dali věci, a ukládají je na neobvyklá místa? Ztrácejí zájem o své koníčky? Dochází u nich ke změnám nálad a chování, uzavírají se do sebe? Mají problémy s udržováním chodu domácnosti? Vracejí se neustále do minulosti? Jestliže jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je projekt Dva životy určen právě Vám.

Tipy a triky při péči o blízkého

Tipy a triky při péči o blízkého aneb jak se z toho nesesypat

Rádi bychom Vás pozvali na poslední workshop v projektu Dva životy.

Beseda se uskuteční 17. 4. 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí radnice města Kolína na adrese Karlovo náměstí 78, Kolín.

Setkání s odborníky, na které Vás zveme, Vám umožní se na jednom místě a během jednoho odpoledne zorientovat ve všech výše zmíněných oblastech. Účastníci mohou využít i individuální konzultace s jednotlivými odborníky.

Veškeré aktivity jsou pro návštěvníky zcela zdarma. Těšíme se na vás s bohatým pohoštěním a drobným praktickým dárkem od města Kolína. Kapacita je omezena, a proto je nutné se přihlásit na telefonním čísle 727 823 990 nebo e-mailem. Informace o projektu naleznete i na www.adoma-os.cz.

O projektu:

A DOMA z. s. realizuje od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2018 projekt Dva životy CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001027, který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a prostřednictvím státního rozpočtu České republiky. Veškeré aktivity jsou proto pro účastníky zcela zdarma.

Projekt je určen všem pečujícím osobám s bydlištěm ve Středočeském kraji. Senior může přebývat i v Praze.

   

AKTUALITY

V projektu Dva životy se dne 14. 9. 2017 uskutečnil v Kolínějiž třetí a předposlední workshop. Pomocnou ruku a velké díky zaslouží Mgr. Petr Mach a jeho odbor sociálních věcí, který pomohl informovat místní obyvatele o workshopu.

Setkáni proběhlo v krásných prostorách místní radnice, kde bylo pro účastníky připraveno pohoštění od místních dodavatelů. Místostarosta PhDr. Růžička věnoval neformálně pečujícím lékovku a otvíráky na láhve pro jejich blízké.

Setkání moderoval Mgr. Pavel Plaček, který představil rodinného průvodce a multidisciplinární tým složený z odborníků působících v oborů ošetřovatelství, sociální práce, psychologie a trénování paměti. Po prezentacích jednotlivých odborníků si neformální pečovatelé našli v přestávkách prostor k individuálním konzultacím. Akce proběhla v příjemné atmosféře a neformální pečující byli rádi za získané podněty, které při pečování využijí.

Dne 24. 4. 2017 se v Letech u Prahyuskutečnil druhý interaktivní workshop s lidmi, kteří pomáhají svým blízkým v domácím prostředí. Péče o rodinné příslušníky je dobře zvládnutelná jen zdánlivě. Je potřeba si uvědomit, že pomoc blízkým nezahrnuje pouze péči samotnou, nýbrž také její řízení a plánování a logistiku, což znamená velkou časovou a finanční investici. Soubor těchto faktorů z ní činí náročnou disciplínu, která pečujícím osobám přibývá ještě nad rámec všech ostatních pracovních, rodinných i osobních povinností. Občané Let a okolí měli možnost vyslechnout prezentace odborných lektorů v oborech psychologie, ošetřovatelství, trénování paměti a sociální práce. Společně s rodinným průvodcem představili své aktivity v projektu Dva životy. Problematikou neformální péče se dlouhodobě zabývá i místní starostka Ing. Tesařová, které děkujeme za aktivní účast.

První interaktivní workshop v Pečkách

Dne 9. 2. 2017 se v Pečkáchkonal první interaktivní workshop projektu Dva životy za účasti všech odborných lektorů a rodinného průvodce. Akci podpořil starosta Peček pan Milan Urban. Aktivně se ho zúčastnila tajemnice obecního úřadu PaedDr. Cecilie Pajkrtová.

Všichni účastníci oceňovali komplexní a smysluplné zaměření pomoci pro pečující osoby. Znovu se potvrdilo, jak je péče o blízké náročnou disciplínou, na kterou není nikdy a nikdo dostatečně připraven. Celý tým projektu však pečujícím nabízí záchranný kruh v podobě individuální podpory. Věříme, že i aktéři workshopu budou šířit informace tak, aby se dostaly ke všem, kteří při péči o své blízké denně řeší složité situace. Rádi bychom touto cestou poděkovali za pomoc a podporu hlavně magistře Čermákové.