Pečujete doma o své blízké, kteří mají poruchu paměti, a komunikace s nimi Vám přijde obtížná? Rádi byste se naučili, jak můžete své blízké motivovat k aktivnímu životu? Chcete zažít ten pocit, že někdo ocení Vaši práci?

CZ.1.04/3.1.03/D5.00001

A Doma, o.s. připravilo projekt zaměřený na individuální i skupinovou podporu osob, které pečují o blízké osoby s duševním onemocněním, konkrétně o osoby s poruchami kognitivních funkcí, poruchami paměti, Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Projekt Nablízku – prevence vyhoření v profesním životě u lidí pečujících o osoby s duševním onemocněním ve Středočeském kraji je určen pečujícím s bydlištěm ve Středočeském kraji a je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Veškeré aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.

Výhodou projektu je, že přicházíme přímo do domácího prostředí. Pečující osoba tak za sebe nemusí hledat náhradu ani si zajišťovat dopravu na semináře. Pro ty, kteří se návštěvy v domácnosti obávají, a přesto potřebují pomoc či se chtějí jen zeptat na to, co je zajímají, se budou konat čtyři workshopy. Podrobnosti o místě a čase konání naleznete v záložce workshopy.

Jako pomocník a rádce na této cestě je pro pečující připraven rodinný průvodce, jenž je provede nástrahami výše uvedených duševních onemocnění a nabídne jim podporu od odborných konzultantů, kteří jim podají pomocnou ruku, a to hned ve třech oblastech:

Odborná konzultantka zabývající se komunikací seznámí pečující s tím, jak jednoduše a efektivně mohou s blízkým hovořit i jak mají řešit problémové situace, které v domácím prostředí vyvstávají. Lidé s poruchami paměti neustále kladou tytéž otázky, nepamatují si, co se událo nedávno, vracejí se do minulosti.

Změnit pohybovou aktivitu ve stáří je úkol nadlidský. Tento skeptický pohled na stáří se pokusí změnit konzultant, který pečujícím ukáže, jak může pečující osoba fyzickou aktivizací či dechovým cvičením vzbudit u pečovaného kladnou odezvu.

V rámci ergoterapie je pro pečující připravena ukázka nácviku a zvládání běžných denních činností tak, aby jejich blízký zůstal co nejdéle soběstačný. Ergoterapeutka doporučí, jak vytvořit bezpečné prostředí, a vysvětlí, které kompenzační pomůcky jsou vhodné. Představí možnosti trénování paměti, procvičování jemné motoriky a další aktivizační techniky.

Všem zájemcům o účast v projektu Nablízku velmi rádi poskytneme veškeré potřebné informace. Kontakt na koordinátorku projektu naleznete v sekci kontakty projektu Nablízko.

STALO SE

Na 21. 9. 2015připadá světový den Alzheimerovy choroby. K tomuto dni se koná několik podpůrných akcí. My za A Doma se mj. zúčastníme Pochodu proti Alzheimeru, který se koná v tento den od 18:00 hodin v městském parku Stromovka. Sraz je na prostranství před planetáriem. A proč pochod? Chůze je totiž účinnou prevencí proti tomuto onemocnění. Okruh není dlouhý (2,5 km), přijďte se tedy i Vy seznámit se všemi důsledky Alzheimerovy choroby, podpořit boj proti této nemocia udělat něco pro své zdraví.

U příležitosti Světového dne Alzheimerovy choroby bude také od 21. 9. do 24. 9. probíhat mezinárodní festival filmů, divadla, literatury, hudby a výtvarného umění s tematikou Alzheimerovy choroby … Jako na Smrt! Konkrétní program naleznete na těchto stránkách.

Od 21. 9. do 23. 9.si také můžete nechat v budově Českého rozhlasu otestovat paměť. Termín je však potřeba si domluvit předem na tel. 283 880 346. Nepodceňujte Alzheimerovu chorobu a věnujte jí pozornost s předstihem. Jak mi napsala jedna z asistentek do e-mailu: „Největší šok při této lekci mi přivodil pohled na to, jak vypadá mozek napadený demencí – jeho část se smrskla a mozek se viditelně zmenšil. Prý k tomu sice dochází postupně, nicméně jde o nevratný proces.“

O projektu „Nablízku – prevence vyhoření v profesním životě u lidí pečujících o osoby s duševním onemocněním“ bude sl. Hájková jako o příkladu dobré praxe hovořit na Pražských gerontologických dnech 2015 – Nová inspirace v péči o lidi s demencí. Akce se koná ve dnech 12.-13. 10. 2015.Konference je přístupná všem, které tato problematika zajímá. Máte také zájem? Jednoduše přijďte. Program je bohatý a určitě si přijdete na své.

Konference se koná v Novoměstské radnici, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2.

Program konference zde.

 „Básnířka Elizabeth Bishopová jednou napsala: ‚Umění ztráty není těžké si osvojit. Tolik věcí se zdá naplněno úmyslem být ztracený, že jejich ztráta není katastrofa‘. Já nejsem básnířka, jsem osoba trpící Alzheimerovou nemocí v raném stadiu a jako taková se učím vyrovnávat se se ztrátami každý den. Ztrácím své způsoby, ztrácím předměty, ztrácím spánek, ale především ztrácím paměť. Celý život jsem kumulovala vzpomínky, svým způsobem se staly mým nejvzácnějším majetkem. Všechno, co jsem v životě nashromáždila, všechno, kvůli čemu jsem tak tvrdě pracovala… Tak o to všechno teď přicházím. Jak si umíte představit, nebo jak víte – tohle je peklo, ale bude hůř.

Kdo nás může brát vážně, když jsme se tak vzdálili tomu, kým jsme byli. Naše podivné chování a zmatené věty mění pohled ostatních na nás a naše vlastní vnímání sebe samých. Staváme se směšnými, neschopnými, komickými. Ale to nejsme my, to je naše nemoc. A jako každá nemoc má příčinu, má progresy a mohla by mít léčbu. Mým největším přáním je, aby moje děti, příští generace, nemusely čelit tomu co já. Ale prozatím jsem stále naživu, vím, že žiju. Pořád mám lidi, které moc miluju. Pořád jsou věci, které chci udělat. Spílám si, že nejsem schopna si všechno zapamatovat, ale stále zažívám během dne chvilky čisté radosti a štěstí.

A prosím nemyslete si, že trpím. Já netrpím. Já bojuju! Bojuju, abych byla součástí dění. Zůstala napojená na to, kým jsem kdysi byla. Takže „žij okamžikem“, říkám si. To je vše, co můžu dělat, žít okamžikem. A příliš se nebičovat, abych si osvojila umění ztráty.“

film Pořád jsem to já (Still Alice)

WORKSHOPY

Na jednom z workshopů nás návštěvou potěšila Dobnet TV, která zpracovala krátké video seznamující s naším projektem. Video je ke shlédnutí na těchto stránkách.

Milé dámy, milí pánové, 20. 5. 2015 se v Benešověuskutečnil poslední workshop v rámci projektu Nablízku. Stejně jako na předchozích dvou setkáních, i zde nás navštívili jak pečující osoby, tak odborníci, kteří se také potřebují vzdělávat a získávat nové zkušenosti a informace. Bylo zajímavé poslechnout si opětovně Vaše příběhy, které jsou si tak podobné, a přesto jiné. Účastníci dostali také nově vydanou brožuru Jak se z toho nesesypat, kterou pro Vás napsali jednotliví lektoři. Už od Vás máme pozitivní zpětnou vazbu, tak Vám za ni děkujeme a přejeme Vám pěkné čtení.

Bohužel nás další workshop nečeká, ale budete-li mít o náš projekt zájem, stále Vám můžeme poskytnout individuální podporu, která je v mnohém větším přínosem.

 

6. 5. 2015 proběhl v Letech u Prahytřetí workshop, který byl stejně jako předchozí velmi podnětný. Předali jsme informace z praxe, zodpověděli dotazy a vyslechli si zkušenosti pečujících či odborníků, kteří se s touto problematikou setkávají z jiného úhlu pohledu. Bylo zajímavé sledovat mísení jednotlivých názorů, což bylo zajisté přínosné pro obě strany. Rádi bychom touto cestou také poděkovali všem zúčastněným, kteří nám dali najevo, jak je tento projekt důležitý. I takovéto střípky jsou pro nás podnětem k tomu, abychom pokračovali v práci, protože to má SMYSL!

31. 3. 2015 proběhl již druhý workshop, který se tentokrát konal v příjemné atmosféře Růžové kavárny v Centru seniorů v Mělníku. Otázky, komentáře a připomínky účastníků byly více než podnětné. Tato společná setkání vnímáme jako potřebná a doufáme, že stejně jako pro nás jsou i pro Vás přínosem a zkušeností, s níž budete pracovat dále. Tímto všem děkujeme za účast.

 

31. 1. 2015 proběhl v Rodinném centru Všetaty– Přívory první workshop. Účastníky jsme seznámili nejen s náplní projektu, ale i s jeho smyslem a důležitostí. Účastníci získali nejen informace týkající se péče o seniory s poruchou paměti, ale též odpovědi na otázky, které je aktuálně trápily. Milým hostem byla Mgr. Marie Hronová, ředitelka Pečovatelského centra Prahy 7. Atmosféra byla uvolněná a přátelská. Tímto všem děkujeme za účast.

TÝM NABLÍZKU

Jitka Zachariášová (1962)
Původním povoláním zdravotní sestra se od roku 1999 věnuje terénním službám a je zakladatelkou A Doma, o.s. Od roku 2008, kdy byl podpořen projekt trénování paměti v domácnostech, se organizace pod jejím vedením zaměřuje na klienty s poruchami paměti. Na základě dlouholetých zkušeností práce s rodinnými příslušníky vytvořila projekt Nablízku, který se má stát Vaším rodinným průvodcem, provázet Vás od začátku až do konce individuální podpory a poskytovat Vám cenné rady.
Milan Zachariáš (1983)
Je bývalý fotbalový obránce, který reprezentoval ČR na Mistrovství světa hráčů do 20 let 2003 ve Spojených arabských emirátech. Sport nepřestal být jeho koníčkem, a proto se této oblasti věnuje nadále. V roce 2011 úspěšně absolvoval kurz instruktor fitness – osobní trenér. V rámci jednoho z modulů – Kondice a životní styl – Vám prakticky ukáže, jak můžete fyzicky aktivizovat sebe a své blízké. Naučí Vás, jak máte zaujímat správný postoj, jak můžete posilovat pánevní dno, svaly podél páteře atd.
Kateřina Hájková (1991)
Je absolventkou Caritas – VOŠ sociální Olomouc a souběžného bakalářského studia CMTF Univerzity Palackého v Olomouci (2010–2013), obor charitativní sociální práce. Na své předchozí studium navazuje na katedře sociální práce FF UK v Praze (od roku 2013). V rámci modulu komunikace Vás seznámí s tím, jak jednoduše, efektivně a bez námahy hovořit se svým blízkým.
Bc. Zuzana Vojtíšková (1985)
Absolvovala lékařskou fakultu UK v Praze v oboru ergoterapie. Před odchodem na rodičovskou dovolenou pracovala jako osobní asistentka a v letech 2008–2009 působila jako vedoucí pracovní terapeut v Chráněné dílně Kašna. V rámci ergoterapeutického modulu Vám pomůže upravit prostředí tak, aby se v něm senior mohl bezpečně pohybovat, a naučí Vás základům mentální aktivizace.
PhDr. Petr Vojtíšek (1982)
Absolvent katedry sociální práce FF UK v Praze. Aktivně se zaměřuje na lektorování a koučování. V rámci projektu Nablízku plní funkci facilitátora workshopů a supervizora pracovníků.
Nela Zachariášová Vítová (1985)
Je absolventkou Vyšší odborné školy ve Varnsdorfu obor informatika ve státní správě se zaměřením na veřejnosprávní činnost. V rámci rekvalifikace pracovala jako asistentka v rozvojovém projektovém centru. V projektu Nablízku zastává pozici projektového manažera.

Koordinátorka projektu:
Nela Zachariášová Vítová +420 702 077 713

Manažerka projektu:
Jitka Zachariášová +420 733 194 952

e-mail: nablizku@adoma-os.cz

CZ.1.04/3.1.03/D5.00001