A DOMA z. s. (o. s.) vzniklo v roce 2007. Za tu dobu jsme poskytli péči bezpočtu potřebných a oslavili několikaleté výročí. Zde jsou některé zpětné vazby.

„O projektu Dva životy – Praha jsem se dověděla náhodně. Navštívila jsem seminář a odcházela s pocitem, že jsem se konečně setkala s aktivitou, která poskytuje opravdovou konkrétní pomoc. Po zařazení do projektu jsem oceňovala vysokou profesionalitu a lidský, empatický přístup všech odborníků. Oblastí, kde nacházím pomoc a podporu v péči o imobilního manžela je hodně. Obecných rad a doporučení existuje spousta, ale tenhle projekt je jiný.

Přála bych všem pečujícím, aby měli možnost se do projektu zapojit, protože je neskutečně povzbuzující vědět, že už na všechno nejsme sami.“

– Z.Š.

„Moji milí z projektu DVA ŽIVOTY – PRAHA, konečně jsem se dostala k tomu, abych vám všem moc a moc poděkovala za vaši podporu a pomoc, kterou jste mi v mé složité životní situaci poskytli. Při osobních návštěvách jste mi poradili, jak mám s manželem cvičit paměť, rehabilitovat, a hlavně se sociální problematikou. Např. jsem nevěděla, že máme nárok na příspěvek na dopravu (žádost jsem podala a příspěvek již dostáváme). Dále mi bylo doporučeno abych zažádala o zvýšení příspěvku na péči, žádost jsem podala, ale zatím jsem nedostala žádnou odpověď. Navštívila jsem i vaši psycholožku – opět jsem velmi spokojena za profesionální i lidský přístup. Jmenovitě chci poděkovat pí. Hašplové, která mi sjednala schůzku v domově pro zrakově postižené PALATA (kam bych výhledově chtěla umístit manžela). Na uvedenou schůzku šla se mnou, což mi velmi pomohlo. Ve svém poděkování nesmím zapomenout na hlavní osobu, a to paní Zachariášovou, která je opravdu „osoba na správném místě“ – má velký přehled v této oblasti, odborné znalosti, výborný přístup k lidem a je velmi charismatická.
Závěrem mohu všem, kteří pro váš projekt pracují, dát jedničku s hvězdičkou, a to jak za řešení mého problému, tak i za ochotu a empatii, se kterou jste mi dosud pomohli. Dále děkuji za to, že vůbec existujete, protože neznám žádnou jinou organizaci, která PEČUJE o ty, kteří „pečují“. Věřím, že i nadále mi budete poskytovat pomoc a podporu.“

Moc a moc děkuje J. Klotzbergová

Chtěl bych jménem celé naší rodiny srdečně poděkovat Vám osobně i všem dalším kolegyním a kolegům, kteří o pana Pipku pečovali, za vzorné plnění povinností a za velmi vstřícný, laskavý a odborný přístup.

V. K.

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za možnost uskutečnění asistence u naší pacientky. Byla moc ráda, že si mohla vyřídit osobní záležitosti a nakoupit si osobní věci. Byla moc spokojená a vděčná.

M. Z.

Byla jsem velmi nadšena péčí, kterou pečovatelky poskytovaly mojí matce. Vůbec jsem nevěděla, že je možné požadovat takovouto šíři služeb od úpravy pokrmu, komunikaci, zpívání písniček či společné luštění křížovek až po hygienu. Moc mi tato asistence pomohla, že jsem v klidu mohla odjet s dcerou na prázdniny a věděla jsem, že je o matku postaráno. Velmi dobře se mi komunikovalo s koordinačním centrem a i těžkosti spojené s nedostatkem klíčů jsme pružně vyřešili. Nakonec, i když byla matka v nemocnici, tak jsem pečovatelky objednávala i nadále, protože naše zdravotnictví v péči o seniory značně pokulhává. Opravdu jsem ráda, že moje mamka měla takovouto milou společnost do posledního dne a je to to nejlepší, co jsem nakonec mohla pro ni udělat.

L. P.

Vážená paní ředitelko,

děkuji za včerejší vlídné přijetí. Přestože je naše spolupráce teprve na začátku, chci vyjádřit Vám osobně a týmu Vašich spolupracovníků velký dík.
Po více než roce, kdy jsem se ocitla v roli pečující osoby, jsem se přesvědčila, že nejsem na všechno sama.
Ten pocit, že mi někdo hodil záchranný kruh (jak uvádíte ve svém propagačním materiálu), jsem včera opravdu zažila!

S díky
Zuzana Jínová

Vážení,

rád tímto děkuji vedení Vaší společnosti, stejně tak, jako jejím jednotlivým členům, se kterými jsme se v průběhu uplynulých let setkávali, za skutečně příkladnou spolupráci.

Mám na mysli nejen organizačně-formální stránku a preciznost v plnění různých zadání a zvládání situací, ale – a to v tuto chvíli především – také veškeré pochopení, vstřícnost a lidskost.

Jsem přesvědčený, že přístup a schopnosti Vašich pečovatelek bez jakékoli pochyby přispěly k prodloužení života obou mých rodičů.

Co však považuji za skutečně vysoce nadstandardní je to, že zároveň pomohly, po smrti matky, ke znovunastavení a udržení výborné kvality života otce, až do samého konce ve skoro 97 letech. Nemohu zde vyjmenovat všechny a všechno. Chci ale speciálně vyzvednout minimálně čtyři jména – Rejzková, Koháková, Dlouhá a Feglarová.

A z nich ještě, s veškerou úctou a pokorou, složit poklonu a předat to nejupřímnější poděkování Táně Feglarové – za její neutuchající optimismus, trpělivost, invenci, pozitivní energii, … prostě za všechno. Jsem potěšen, že jsem měl možnost spolupráce s „A Doma“ a jejím prostřednictvím poznat opravdu výjimečné lidi. Držím všem palce a přeji do budoucnosti jen to nejlepší.

Ing. Jaroslav Antene

Dobrý den, dovolte abych Vaší společnosti a všem asistentkám, které mé rodině pomáhají v náročné práci a vzorné péči o mého manžela prof. MUDr. J. Widimského poděkovala. Setkáváme se s pochopením, zájmem o dobře vykonanou službu, laskavostí a v dnešní době téměř chybějící vlastností trpělivostí. Vzhledem k náročné službě v nočních hodinách bychom chtěli poděkovat paní Borsukové, která se během dlouhé noční služby setkává s různými potížemi včetně občasné nevolnosti a nespavosti manžela za její porozumění pro dvaadevadesátiletého klienta.

S díky a přáním dalších úspěchů vaší společnosti jménem celé rodiny.

Dagmar Widimská

Vážené a milé dámy z pořadu SAMA DOMA.

Protože máte prázdniny a jistě velmi zasloužené dovolené, dovoluji si Vám sdělit, že mi chybíte. Už se těším na podzim.

Velmi ráda se dívám na Vaše skutečně zajímavé pořady, velmi nabité událostmi, nabídkami, informacemi a dalšími podněty, které se mi líbí a zajímají mě.

Já bych Vám chtěla sdělit svůj osobní poznatek, který mi Vaším pořadem pomohl dost podstatně ulehčit život.

V jednom z loňských pořadů jste uvedli jako hosta paní Jitku Zachariášovou, ředitelku nadace ADOMA. I jméno připomíná Váš pořad.

Tam jsem se od Vás dozvěděla o jejich projektech a po kontaktování s paní ředitelkou a jejími spolupracovníky jsem se dostala i já do jejich jednoho projektu “Dva životy”, který pomáhá lidem, kteří o někoho pečují. Již celý rok mi pomáhají!  Protože jsem z vesnice a nemáme tu tolik možností nabídek péče o seniory nebo nemocné tak to byla pro mne opravdu velká pomoc.

Protože pečuji o nemocného manžela, tak jsem si v mnoha případech nevěděla rady. Pomoc této nadace byla velmi užitečná, podrobná v mnoha směrech (sociální dávky, zdravotní pomůcky, nabídka pro kognitivní péči pro nemocného atd.). Prostě velmi mnoho věcí, s kterými jsem se nesetkala, dokud jsme byli oba zdraví. Je nám teď 73 a 75 let, a bohužel je manželova nemoc vážná, tak jsem velmi uvítala pomoc této nadace.

Proto jsem Vám chtěla poděkovat za Vaše pořady a požádat Vás, zda byste nemohli paní Zachariášovou opět k Vám pozvat. Jedná se o to, že mnoho žen v mém okolí je na tom podobně a o žádné pomoci nevědí. Protože vím, že máte mezi mými vrstevnicemi mnoho věrných divaček, třeba by jim to pomohlo jako mě.

Přeji Vám všem z redakce pořadu, všem spolupracovníkům a vzácným hostům mnoho zdraví, pohody, krásné prázdniny a na podzim se už zase těším na další Vaše pořady.

Děkuji!

Sedláčková

A DOMA, občanské sdružení je tým lidí pod vedením paní ředitelky Zachariášové, který svou práci dělá lidsky, s nasazením a profesionálně. V průběhu několik let spolupráce jsme byli vždy stoprocentně spokojeni, jakýkoliv problém se řeší rychle a vstřícně. Při každodenní náročné péči o naše blízké je obrovskou úlevou spolehlivá výpomoc pečovatelek (pečovatelů), kteří se posléze stávají téměř členy rodiny. Děkujeme!

Ing. Miroslava Šedivá

Chtěla bych velmi poděkovat pí. Zachariášové a jejím spolupracovníkům za pomoc o péči o mé blízké. Zhruba před 8lety můj tatínek začal mít problémy se zrakem, rychle se to zhoršovalo a péče o něj byla stále složitější, proto jsme požádali paní Zachariášovou o pomoc s péčí. Rychle bylo vše domluveno a začaly chodit šikovné pečovatelky. Ze začátku dělaly tatínkovi společnost, povídali si, cvičili. Časem tatínek oslepl a tak pomáhaly i s hygienou a vším co bylo třeba. Po třech letech zemřel a pro změnu mamka se zdr. zhoršila natolik, že jsem znovu oslovila A Doma a dalších 5 let mi pomáhají s mamkou. Chodí s ní na procházky, cvičí a pomáhají s hygienou. Jsem v kontaktu hlavně s p. Zachariášem, se kterým se domlouvám na službách a je s ním velmi příjemné jednání. Mohu jen doporučit všem, kdo potřebuje pomoci s blízkými tuhle partu skvělých lidí!!!

Moc díky za vše Jana Šlaufová

Děkuji za Vaše vysoce profesionální služby, a to jak po stránce organizační, tak i za velmi lidský a přátelský přístup všech Vašich asistentek. Byl jsem požádán, abych Vám zaslal za naši rodinu díky a ocenění jejich práce a velmi dobrých vztahů, které se v průběhu času mezi námi a asistentkami vytvořily. Zvláště bych rád jmenoval paní Blažkovou a slečnu Kundertovou.

Děkujeme, rodina Kolínských

Už to bude téměř rok, kdy jsem se zúčastnila workshopu ve Všetatech (pozn. Projekt Nablízku), kde jste byla se svými spolupracovníky. Poté jsem od Vás obdržela dopis a publikaci „Jak se z toho nesesypat“. Od té doby jsem se nedostala k tomu, abych Vám poděkovala a tak to činím dnes. Publikaci jsem si se zájmem přečetla a mám ji neustále nablízku. Myslím, že je velice dobře a srozumitelně sepsaná.

Naše babička, přes svůj požehnaný věk (92 let) je naštěstí stále duševně svěží, jen s tím pohybem je to horší. Ale je zlatá, snaží se zvládat vše podle svých možností a ostatní je na mé sestře a na mně. Díky Vám se nám podařilo získat pro babičku sociální dávky 2. stupně.

Chci Vám poděkovat za Váš zájem posláním dopisu a publikace a zároveň Vám, Vaší rodině a všem Vašim spolupracovníkům popřát krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů ve vaší prospěšné práci.

S pozdravem Hana Kostková

Ráda bych touto cestou poděkovala „ADOMA“ za úžasnou péči, kterou poskytovaly paní asistentky mé 93leté babičce, která se již sama nedokázala obsloužit a já musela chodit na celý den do zaměstnání, po jehož návratu domů na mě kromě babičky čekaly ještě tři malé děti.

Asistentky za babičkou každý den docházely domů, povídaly si s ní, četly jí knihy, pomohly jí s ohřátím jídla a provedly úklid jako utřít prach, vyluxovat, umýt nádobí apod. Neopomíjely také dohlížet na pitný režim, na což babička pravidelně zapomínala. V případě jakéhokoliv problému, jako např., že se babička necítí dobře, mi asistentky telefonovaly.

S asistentkami jsem si jinak dopisovala prostřednictvím sešitu, kam jsem jim psala prosby, co by bylo v který den potřeba udělat a ony mi dávaly zpětnou vazbu, co se podařilo vykonat, jaká byla komunikace s babičkou atd. Často to bylo s babičkou dost těžké, ale asistentky přesto neztratily vlídný, laskavý, trpělivý a profesionální přístup, za což jim moc děkuji.

Na základě této domácí péče jsem mohla být klidná, že i v době mé nepřítomnosti je o mou milovanou babičku vzorně postaráno a já měla večer více energie se věnovat babičce a dětem, aniž bych musela provádět úklid. Bez problémů byla také emailová a telefonická komunikace se sociální pracovnicí sl. Hájkovou a koordinátorem péčí p. Zachariášem, kteří se mi vždy snažili vyjít vstříc s mými požadavky.

Tuto službu doporučuji všem, kteří chtějí nechat své blízké v jejich dobře známém prostředí – DOMA, odkud se každému odchází s těžkým srdcem.

Děkuji, Barbora Janurová

Agenturu A Doma o. s. jsme oslovili prostřednictvím internetu původně především pro nabídku tréninku paměti pro mou 90letou matku. Pan Klus, který tuto aktivitu provádí, je zárukou nejen profesionálního, ale i velmi lidského a milého přístupu. Trénink paměti je velmi vhodnou aktivizací pro klienty s demencí a z vlastní zkušenosti vím, že právě kontakt s „cizí“ osobou seniory více motivuje ke snaze uspět při řešení jednotlivých cvičení paměti než se svými blízkými. Matka si tohoto trenéra paměti velmi oblíbila, proto jsme postupně začali využívat i další služby osobní asistence. Dodržování termínů i individuálních potřeb klientů je v této agentuře samozřejmostí.

V současné době bych ráda poděkovala paní Bc. K. Hájkové a panu Zachariášovi, se kterými spolupracuji při plánování a realizaci poskytování služeb, za ochotu a vstřícnost a zároveň všem asistentkám, které se o mou matku kvalitně starají.

PhDr. Zuzana Pohlová

S paní Zachariášovou a její společností „A Doma“, kterou jsem kontaktoval prostřednictvím internetu, jsem ve spojení řadu let, během kterých napomáhala mojí 91leté mamince. Přestože maminka byla hodně soběstačná, pomoc, kterou zajišťovala společnost „A Doma“, byla velmi užitečná a napomáhala mamince překonávat problémy stáří.

Pracovnice společnosti byly vždy ochotné a připraveny pomoci i při výjimečných situacích.  Za celou dobu spolupráce jsem neměl žádné připomínky k jejich činnosti. Proto mohu společnost „A Doma“ vřele doporučit.

Jiří Obručník

V červnu 2014 se začal zhoršovat zdravotní stav mé maminky a potřeboval jsem péči během dne. Na příslušném obecním úřadě jsem obdržel informace o pečovatelských službách a obrátil jsem se občanské sdružení A DOMA, o. s.

Z počátku jsem potřeboval péči 2x týdně, ale následně se jednalo o péči každodenní. Občanské sdružení A DOMA mi velice ochotně vyšlo vstříc a operativně byla sjednána péče dle potřeby a to i do druhého dne. Docházely k nám tři pečovatelky, které byly jak na vysoké lidské, tak i profesionální úrovni. Mé obavy, jak se s novou situací vyrovná moje máma, se brzy rozptýlily. Na pečovatelky se těšila a velmi je chválila.

Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat nejen za bezvadnou péči, ale i za ochotu, s jakou vždy vyhověli mým požadavkům.

Hynek Škarecký

V listopadu 2013 jsem potřeboval zajistit pro moji matku částečnou péči během dne. Na internetu jsem našel mimo jiné i informace o Vaší organizaci. Kontaktoval jsem Vás a byl jsem velmi mile překvapen ochotou, formou nabízených služeb a hlavně rychlostí, s jakou byla vyřízena má žádost.

Všechny pečovatelky důsledně dodržovaly dohodnuté činnosti a díky jejich profesionalitě a trpělivosti si matka na každodenní společnost a pomoc rychle zvykla a po našem návratu z práce nás informovala, co se ten den dělo. Na jaře, když nehrozilo špatné počasí, byla ochotna jít s pečovatelkou i na procházku.

Chtěl bych poděkovat také za pomoc při vyřizování žádosti na Úřadu práce o příspěvek na péči. Služby Vaší organizace mohu doporučit i dalším zájemcům.

PhDr. J. Smatana

S A Doma a paní Jitkou Zachariášovou mám dlouholetou, velmi dobrou zkušenost. Tuto společnost jsem našla před přibližně 5 lety náhodným výběrem na internetu a nikdy jsem toho nelitovala. Tehdy jsem potřebovala zajistit pro mou tetu, která špatně chodí, donášku nákupů. Teta se této službě původně velmi bránila. Díky paní Zachariášové, její trpělivosti a toleranci, si nakonec pečovatelku oblíbila a na její návštěvy se dokonce těší. V současné době k tetě dochází také fyzioterapeutka, se kterou je teta také velmi spokojená. Na A Doma oceňuji profesionalitu, ale zároveň velmi lidský přístup ke klientům. Líbí se mi, že paní Zachariášová přijde novou pečovatelku nebo v našem případě i fyzioterapeutku osobně představit klientovi k němu domů. Jakékoli požadavky je schopna řešit rychle a operativně. Vzhledem k tomu, že část roku jsem pracovně v zahraničí, A Doma je pro mě zárukou, že i v době mé nepřítomnosti bude o tetu dobře postaráno nebo i v případě jakýchkoli komplikací, vím, že se mohu na paní Zachariášovou obrátit. Na základě mé osobní zkušenosti mohu A Doma opravdu doporučit

JUDr. Zuzana Vlčková

Po návratu z nemocnice jsem využila služeb občanského sdružení A DOMA. To zajistilo dvě mladé pečovatelky, které mi dvě hodiny denně pomáhaly s ranní hygienou a s opětovným procvičováním chůze s berlemi. Obě pracovaly velmi profesionálně. Velmi si cením jejich laskavého přístupu i toho, že jsem mohla návštěvní dobu podle potřeb mé rodiny upravit.

Ludmila Sladká, 95 let

Škoda, že jsme o Vaší organizaci nevěděli dříve. Ale jsme vděčni, že alespoň pro poslední dny života našeho tatínka jsme mohli využít Vaší profesionální pomoci a skvělé péče. Je moc dobře, že u nás péče o seniory funguje na špičkové úrovni. Je třeba jen najít tu správnou adresu.

V A Doma, o. s. je úcta a pomoc starému člověku opravdu na prvním místě! Tisíceré díky.

RNDr. Alena Švandová