Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním2019-12-03T12:40:58+01:00

Od 1. 11. 2019 realizuje A DOMA, z. s. v pořadí šestý projekt organizace, který podtrhuje důležitost zahrnutí rodiny do péče o duševně nemocné. Realizace projektu s názvem Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním, v zkratce Rodina základ péče, potrvá do dubna 2022.

Projekt Rodina základ péče CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011252 je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a veškeré aktivity jsou pro klienty zcela zdarma.

Tel.: +420 725 319 208
E-mail: rodinazakladpece@adoma-os.cz

Naším cílem je pomoct osobám s duševním onemocněním k vyšší aktivitě v běžném životě a posílit zdravé funkce rodiny. Zaměřujeme se na zlepšení kognitivní a sociální aktivity osob s duševním onemocněním. To bude docíleno pomocí neurostimulačních cvičení, tréninku kognitivních funkcí, intenzivní psychoterapií a skupinové psychoterapií. Pomoc zaměřujeme dlouhodobě posílením a upevněním dobrých návyků a znalostí. Cílem intervencí v rodině je ulehčení péče, zlepšení vztahů a odstranění konfliktů. Péči o duševně nemocného zvládnete pomocí specifického vzdělání dle potřeb dané rodiny. Rodinám chceme takto usnadnit péči, poskytnout potřebné informace o péči či informace o jednotlivých diagnózách duševních onemocnění. Rodině bude v případě potřeby poskytnutá mediace, skupinová terapie či komunita. Mnoho užitečných informací si mohou rodiny sdílet pomocí svépomocných skupin. Pomoc rodině chceme také časovým odlehčením pečujících členů rodiny pomocí našich dobrovolníků a splněním vysněného rodinného zážitku.

Všechny intervence v projektu jsou vedeny profesionály. Pomocnou ruku Vám podá rodinný průvodce, konzultant pro odlehčení péče, psychoterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník, fyzioterapeut, lektor, trenér paměti, mediátor či právník. Jednotlivý členové multidisciplinárního týmu budou společně pracovat na stanovení individuálního plánu dle Vašich potřeb. Členem multidisciplinárního týmu budete taky Vy, protože v našem projektu je rodina zahrnutá do procesu plánování intervencí. Vy Vašeho blízkého přece poznáte nejlépe. Úspěšnost aktivit bude pravidelně kontrolován a v případě potřeby upraven.

Projekt je určen osobám s duševním onemocněním od 18 let s různými psychiatrickými diagnózami a jejich pečujícím rodinám, kteří žijí v Praze. Do projektu se mohou zapojit například i mladí lidé s poruchami autismu, lidé s depresí či úzkostí nebo senioři s demencí. Do projektu se může zapojit celá rodina či jen členové rodiny, kteří si to přejí. Pro účastníky projektu jsou všechny aktivity zdarma. Vážíme si Vašeho času, proto bude podpora probíhat v pohodlí Vašeho domova.

707, 2020