Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nabízíme i poradenství v oblasti pomáhajících služeb, čerpání dávek pro zdravotně znevýhodněné, příspěvků na péči atd.

Sociální poradenství poskytujeme individuálně formou osobních a telefonických konzultací a zprostředkováváme je na základě potřeb uživatele nebo jeho rodiny. Při základním sociálním poradenství poskytujeme osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů služeb.

Příspěvek na péči je sociální dávka určená pro ty, kteří jsou kvůli svému zdravotnímu stavu odkázáni na pomoc jiné osoby, jež jim zajišťuje potřebnou pomoc. Takto poskytnutý příspěvek náleží tomu, kdo péči potřebuje, a tato osoba si z něj pak hradí poskytovanou pomoc.

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku. Výše příspěvku se řídí podle stupně závislosti, který se stanovuje podle počtu základních životních potřeb, jež dotyčný není schopena bez cizí pomoci zvládat. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti:

  • stupeň I (lehká závislost) – 880 Kč
  • stupeň II (středně těžká závislost) – 4 400 Kč
  • stupeň III (těžká závislost) – 12 800 Kč
  • stupeň IV (úplná závislost) – 19 200 Kč

Možnost stáhnout si formuláře – oznámení o poskytovateli pomoci, žádost o příspěvek na péči.

Další informace naleznete na:

http://iregistr.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/soc

„Dobrá rada je vzácná, ještě vzácnější jsou ti, kdož se jí řídí.“

N.N.